Diskuze

HYB4 Student: Act*Pride: Trans lidé jako nositelé genderové ideologie

03/08 18:15-19:30
Sál 1B
Vstupné: Zdarma
HYB4 Student: Act*Pride: Trans lidé jako nositelé genderové ideologie

For EN scroll down

CZE
Kdo za tím stojí? Viděl je někdo? Kolik jich je? Jak vypadají? Vždyť to ani nejsou lidé! S Jamie Rose, Viktorem Heumannem a dalšími z Transparentu o tom, jaké to je, být jako trans lidé vnímáni coby nositelé tzv. genderové ideologie rozvracející zavedené pořádky. O historii tohoto fenoménu, jeho příčinách a dopadech na komunitu v různých částech světa i o roli virtuálního sdílení v dnešní „genderové válce“. Ve které linii stojíte vy?

ENG
Who is behind it? Has anyone seen them? How many are there? How do they look? After all, they are not even people! With Jamie Rose, Viktor Heumann and others from Transparent about what it is like to be as trans people perceived as bearers of the so-called gender ideology subverting the established order. About the history of this phenomenon, its causes and impacts on the community in different parts of the world and the role of virtual sharing in today’s „gender war“. In which line are you standing?