čtení

Literární večer My Body, My Show!

25/09 19:00-22:00
Artivist Lab
Vstupné: Zdarma
Literární večer My Body, My Show!
Doprovodný program k výstavě My Body, My Show! Výstava od 16.9. do 10.10.

Literární večer (Artivist Lab)

Ruská básnířka a performerka z Berlína: Dinara Rasuleva (40min)

DINARA RASULEVA

Dinara Rasuleva – rusky mluvici tatarská spisovatelka žijíci v Německu.

Představuje svůj cyklus věnovaný svobodě, kterou ženy postrádají ve vztahu ke svému tělu, jenž se prolíná se svobodou, jíž ženy a lidé v Rusku postrádají, např. ve smyslu svobody slova a umění, či svobody sebeidentifikace.

DINARA RASULEVA

Dinara Rasuleva – a Russian speaking Tatarian writer living in Germany.

She will present her cycle dedicated to the freedom that women lack in relation to their bodies, which intersects with the freedom that women – and people in Russia more generally – lack with respect to freedom of speech and artistic freedom, or freedom of self-identification.