čítárna

HYB4 Čítárna: Básníci na FF UK

23/06 18:00 - 15/06
Zadní dvůr
Vstupné: Zdarma

Básníci z řad pedagogů, studentů i zaměstnanců čtou své básně.

V první části vystoupí autoři, kteří již poezii publikovali nebo veřejně četli. Následuje otevřená scéna, kde může přečíst své básně kdokoli z akademické obce i zaměstnanců fakulty.

Pod patronací Sylvy Fischerové, básnířky města Prahy