Přednáška s diskuzí

ARTIVIST LAB: Romští umělci – Mezi aktivismem a uměním

24/07 18:00-20:00
Hlavní sál
Vstupné: Zdarma
ARTIVIST LAB: Romští umělci – Mezi aktivismem a uměním
Prezentace a diskuse k výstavě "Z dohledu", která reflektuje nejen téma hranic, ale i problematiku inkluze a vyloučení jako fenoménů dnešní společnosti postižené pandemií. Realizovala ve spolupráci s organizací Slovo 21, z.s. a je v rámci festivalu KHAMORO.

VĚRA HORVÁTHOVÁ, umělkyně
Věra Horváthová se narodila v romské rodině, od dětství na ní měla vliv její matka, která po revoluci aktivně založila Romskou organizaci a působila ve své komunitě, pro kterou se snažila získat mezinárodní hlas jako reflexi na mezinárodní Romský Kongres, který se uskutečnil v dubnu 1978 v Ženevě ve Švýcarsku. Horváthová studovala na FAMU a na AVU v ateliéru Nové média I. u Tomáše Svobody. Od roku 2005 se aktivně zapojovala a pracovala pro různé romské neziskové organizace jako intelektuálka a umělkyně. Na Romea TV založila spolu s Davidem Tišerem první Romské zpravodajství “HIRI”. Od roku 2012 spoluzaložila skupinu “Romane Khale Panthera”, která působí na hranici umění a aktivismu. Věra vystavovala v Indii na projektu ArtSlant, v Rakousku ve Štýrském Hradci, v Německu v Berlíně, ve Francii ve Štrasburku a v Praze v DOXu, na Ministerstvu kultury, v Nostickém Paláci nebo v galerii Akademie výtvarných umění GAVU.

ROBERT GABRIS, umělec

Robert Gabris (1986, Hnúšťa, SK) vystudoval scénografii na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě a v magisterském studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Pracuje s kresbou, která mnohdy přesahuje do instalace a performance. V jeho převážně autobiografické práci se často objevuje téma politiky identit. Zajímá se o vyloučené skupiny nebo queer tělesnost v konfrontaci s normami a hranicemi většinové společnosti. Experimentální kresba je pro něj formou rezistence vůči rasismu nebo různým formám (sociálního) vyloučení. Gabris svou práci představil především ve středoevropském kontextu, ale také například v Rize nebo Šanghaji. V posledních letech častěji vystavoval také na české scéně, například na bienále Matter of Art (2020), v galerii Artivist Lab (2019) nebo v Moravské galerii v Brně (2017). Svá díla vystavuje po celém světě, v roce 2021 mu byla udělena prestižní cena Recognition Art Award / Strabag International v Rakousku, ve stejném roce byl nominován na cenu Jindřicha Chalupeckého v České republice.


DAVID TIŠER, ředitel Ara Art
ARA ART propojuje lidi, umění, akci i přesvědčení v souvislou činnost – ARTIVISMUS. Zabývá se uměleckou tvorbou a pořádáním kulturních akcí se sociálním rozměrem a přesahem. Kromě všeobecných kulturních a společenských aktivit je speciálním tématem ARA ART romská LGBT+ menšina a problematika tzv. vícečetné diskriminace.


Téma: RASISMUS V KONTEXTU PANDEMIE


TEREZA HENDL filozofka a bioetička
Tereza Hendl promluví o tom, jak se systémový rasismus projevuje v rámci proti-pandemických opatření a jak nerovně mnohá opatření dopadají na skupiny lidí postihnutých rasismem. Součástí jejího příspěvku a následné debaty bude i prezentace, kterou Tereza Hendl nahrála s Tiarou Roxanne k tématu digitálních proti-pandemických aplikací z Indigenous perspektiv. V ní se věnují debatám o potřebě suverenity ve vlastnictví a přístupu ke zdravotním datům o populacích, jejichž životy jsou ohrožované kolonizací a státním rasovým násilím.Tereza Hendl je filozofka a bioetička. Zabývá se tématy jako jsou spravedlnost, zranitelnost a solidarita, zejména z feministických a dekoloniálních perspektiv. Za účelem protestu vůči marginalizaci výzkumu a vědění ze střední a východní Evropy založila Central and East-European Feminist Research Network (CEE Feminist Research Network). TIARA ROXANNE je Indigenous humanitní teoretička, kyberfeministka a umělkyně. Její bádání o digitálním kolonialismu zkoumá procesy, jakými se koloniální struktury projevují v systémech umělé inteligence a formuluje strategie anti-koloniální resistence a přežití.

Diskuzi moderuje umělkyně a kurátorka Tamara Moyzes.

Organizátor: galerie Artivist Lab
Spoluorganizátoři: Slovo 21, Kampus Hybernská


Diskuse je financována z Fondů EHP 2014–2021, Program Kultura.

FB událost