fbpx
přednáška

Rusko-ukrajinské bratrství – fakt, nebo fikce?

11/04 18:00-19:30
A.3 Patro
Vstupné: Zdarma
Rusko-ukrajinské bratrství – fakt, nebo fikce?

DISKUSNÍ SETKÁNÍ
UKRAJINSKÉ SONDY MARIE KOLDINSKÉ
1/6 – SONDA HISTORICKÁ

Host: Prof. PhDr. Jan RYCHLÍK, DrSc., dr. h. c. (FF UK)

Jak vidí minulost, současnost a budoucnost Ukrajiny historik? Je Ukrajina plnohodnotný stát s vlastními dějinami, nebo umělý útvar? Co tvoří její identitu – jazyk, náboženství, dějiny, politická kultura? Kam sahají počátky její existence a jak svou historii vnímají sami Ukrajinci? Jak se vyvíjely vztahy Ukrajiny k sousedním zemím, zejména k Rusku a k Polsku? Jaké je dnešní dědictví těchto vztahů? Jakou roli v historii Ukrajiny hrálo pravoslaví? Je pro ukrajinskou identitu důležitý jazyk? Nakolik se s ukrajinskou identitou ztotožňuje ruskojazyčné obyvatelstvo Ukrajiny? Čím je pro dnešní Ukrajince Záporožská Síč, Bohdan Chmelnickij, Taras Ševčenko, Stepan Bandera? V čem se liší mentalita Rusů a Ukrajinců? Je Krym ruský, nebo ukrajinský? Čím jsou dnes Ukrajinci pro nás a čím jsme my pro Ukrajince a jakou roli v tom hrají dávné i nedávné dějiny? 


Doc. Mgr. Marie KOLDINSKÁ, Ph.D. je historička, scenáristka a moderátorka, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a spolupracuje s Českou televizí, mimo jiné na pořadu Historie.cs, specializuje se na politické a vojenské dějiny a na problematiku historické paměti.
Prof. PhDr. Jan RYCHLÍK, DrSc., dr. h. c. je historik, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zabývá se problematikou formování novodobých národů, rozpadem mnohonárodnostních států, etnickými konflikty a moderními dějinami střední, východní a jihovýchodní Evropy.


Diskusní setkání je součástí série Uk​rajinské sondy Marie Koldinské. V rámci 6 diskusních setkání v Kampusu Hybernská povede Marie Koldinská rozhovory s experty napříč obory nejen z Univerzity Karlovy na téma války na Ukrajině a jejího kontextu. 

Na další ze série diskusních setkání se můžete těšit již 2. května 2022. Pozvání tentokrát přijal armádní generál v. v. Petr Pavel, se kterým Marie Koldinská probere vojenské aspekty současného konfliktu.

Petr Pavel, armádní generál v. v., náčelník Generálního štábu AČR (2012-2015), jako vůbec první zástupce zemí bývalé Varšavské smlouvy předseda Vojenského výboru NATO (2015-2018), držitel Řádu čestné legie, nejvyššího francouzského vyznamenání, a řádu Záslužné legie, nejvyššího amerického vyznamenání.

Akci pořádá Univerzita Karlova prostřednictvím svého projektu Hyb4City, který vytvořila společně s Hlavním městem Prahou. Aktivity projektu koordinuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK.

Registrace