fbpx
přednáška

HYB4STUDENT: O předsudečném násilí s In IUSTITIA

24/05 19:00-21:00
Přednáškový sál
Vstupné: Zdarma
HYB4STUDENT: O předsudečném násilí s In IUSTITIA

Charlie a In IUSTITIA vás zvou na debatu o předsudečném násilí. Jde o takové násilí, které je pácháno na člověku kvůli jeho příslušnosti k některé společenské skupině. Pachatel útočí především proto, že má předsudky vůči skupině, kterou napadený ztělesňuje. Skupinová příslušnost je definována charakteristikami, které jsou často nezměnitelné nebo není legitimní jejich změnu požadovat. Jde například o sexuální orientaci, genderovou identitu, barvu pleti, národnost, zdravotní postižení nebo politický názor. Předsudečné násilí má oproti běžnému násilí horší dopady. Újma je působena nejen konkrétním napadeným, cílí na jejich identitu, ale negativně dopadá také na společenskou skupinu, kterou napadený reprezentuje. Přijďte na naši debatu a dozvíte se, co to předsudečné násilí je, jaké jsou jeho projevy, možné dopady, ale i co dělat pokud se s takovým násilím setkáte v praxi a jak pomáhá In IUSTITIA.