fbpx
Diskuze

SONDA EKONOMICKÁ s Danuší Nerudovou

27/06 18:00-19:30
Hyb4City 3.patro A
Vstupné: Zdarma
SONDA EKONOMICKÁ s Danuší Nerudovou

Jak ovlivní válka, kterou rozpoutala Ruská federace na Ukrajině, životní úroveň obyvatel střední a západní Evropy? Jak poznamená přímo naše životy? Jsou předpovědi prudkého propadu životních standardů přehnané, anebo realistické? Lze devastaci ekonomiky efektivně čelit? Nakolik jsou ekonomové schopni modelovat budoucí vývoj, vezmou-li v potaz dopad covidové pandemie, skokový nárůst cen energií a válku, která může přerůst do permanentního konfliktu, protože ji Putinův režim bude paradoxně potřebovat ke svému přežití? Mohou být váleční utečenci z Ukrajiny, kteří nalezli azyl v České republice, pro nás dlouhodobým ekonomickým přínosem? Je pravděpodobné, že podstatný podíl na zajištění našich důchodů budou mít právě naši Ukrajinci, případně generace jejich dětí a vnuků?

Prof. Ing. Danuše NERUDOVÁ, Ph.D., ekonomka a vysokoškolská pedagožka, v letech 2018 až 2022 rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Věnuje se harmonizaci daňového systému s Evropskou unií, otázkám rovného postavení můžů a žen a dlouhodobě udržitelnému důchodovému systému a jeho financování

Doc. Mgr. Marie KOLDINSKÁ, Ph.D. historička, scenáristka a moderátorka, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a spolupracuje s Českou televizí, mimo jiné na pořadu Historie.cs, specializuje se na politické a vojenské dějiny a na problematiku historické paměti

Registrace