fbpx
hudba

HYB4 Hudba: Hybrid Sessions #21

23/06 19:30-23:00
E.0 Sál
Vstupné: Zdarma
HYB4 Hudba: Hybrid Sessions #21

/English below/

Hybrid Sessions je každoměsíční událost konající se v Kampusu Hybernská. Akce vždy začíná kratším improvizačním vystoupením dvou hudebníků, kteří spolu nikdy v takovéto konstelaci nehráli a kteří – ideálně – přicházejí z různých hudebních scén. Po koncertě následuje jam session, který je otevřený všem hudebníkům bez ohledu na žánrové zaměření. Chceme vytvořit prostředí pro kreativní tvorbu v přítomném okamžiku, nic není předem určené, jediným očekáváním je vysoká úroveň bytí v přítomnosti. Základní backline (bicí, kytarová komba, PA, klavír) je zajištěn.

Michal Rataj vystudoval hudební vědu na FF UK (1999) a skladbu na hudební fakultě AMU (2003) v Praze u Ivana Kurze a Milana Slavického. Absolvoval studijní pobyty na Royal Holloway University of London (1995), Humboldt Universität zu BerlinMusikhoschule Hans Eisler (1998) a Universität der Künste zu Berlin (2002). V roce 2006 obhájil doktorskou práci zaměřenou na elektroakustickou hudbu a současné koncepty radioartu. V letech 2007 – 2008 získal Fulbrightovo stipendium pro práci v Centre For New Music And Technology (CNMAT) na University Of California, Berkeley.

Od roku 2000 pracoval jako hudební režisér a producent Českého rozhlasu pro oblast radioartu a rozhlasových her a byl členem mezinárodní producentské skupiny EBU Ars Acustica. Od roku 2002 je redaktorem pořadu Radioateliér Českého rozhlasu Vltava a založil internetový portál rAdioCUSTICA zaměřený na mapování současné domácí scény akustických umění. Jeho autorské práce i kolektivní spolupráce uspěly v domácích i zahraničních přehlídkách (Palma Ars Acustica 2015, Prix Marulić 2009, Prix Bohemia ad.), od roku 2014 spolupracuje s Českým rozhlasem externě.

Je autorem převážně elektroakustické a instrumentální hudby a od roku 2008 vystupuje sólově v autorských zvukových performance v Evropě i v USA. V poslední době jsou jeho koncerty realizovány vždy v různých podobách prostorového zvuku.

Vyučuje skladbu a elektroakustickou hudbu na Katedře skladby HAMU a na NYU Prague, zúčastnil se řady evropských festivalů (MetaMorf Trondheim, LAB30 Augsburg, V:NM Graz, AudioArt Kraków, NextWave, Multiplace ad.). Je autorem hudby k pěti desítkám rozhlasových her a jeho skladby byly vysílány v řadě zemí po celém světě. Jako skladatel je aktivní také v oblasti filmové a televizní produkce. Od roku 2000 zkomponoval hudbu k několika desítkám filmů, spolupracoval s Otakarem Koskem, Radimem Procházkou, Lucií Královou, Martinem Řezníčkem, Hanou Železnou, Kamilou Zlatuškovou, v oblasti hrané tvorby pak v poslední době především s Robertem Sedláčkem.

Matthew Goodheart je skladatel a improvizátor zkoumající vztahy mezi interpretem, nástrojem a posluchačem. Jeho rozmanitá tvorba sahá od velkorozměrových mikrotonálních kompozic přes otevřené improvizace až po pohlcující zvukové instalace. Na začátku kariéry, kdy byl freejazzovým pianistou v San Francisco Bay Area, úzce spolupracoval s umělci, jako jsou Glenn Spearman, Wadada Leo Smith, Pamela Z, Cecil Taylor, Pauline Oliveros, Rova Saxophone Quartet a sfSoundGroup. Později začal zkoumat vzájemný vztah mezi designem nástroje, akustikou a kompozičními/improvizačními omezeními. Zaujat potenciálem nových technologií vyvinul elektroakustickou techniku ​​nazvanou „reembodied sound“, kdy akustické nástroje rezonují tak, aby zněly autonomně. Tato praxe poskytla jeho práci nové směry po více než deset let a našla své vyjádření v elektroakustických komorních kompozicích, algoritmicky generovaných improvizačních strukturách, site-specific instalacích a binaurálních dílech na pevných médiích. Mezi jeho ocenění a vyznamenání patří Berlínská cena za hudební kompozici, stipendium Civitella Ranieri Fellowship a Fulbrightův grant. Je odborným asistentem hudební kompozice na Rensselaer Polytechnic Institute.

Foto: Anna Baštářová

Hybrid Sessions is a monthly series at Kampus Hybernská. We feature an opening improvised duo set with two musicians coming from different backgrounds to form a new constellation. Afterwards, we host a jam session open to all musicians, regardless of background. We want to create an open environment where musicians feel free to be creative in the moment, nothing is predetermined and the only expectation is a high level of presence. A basic backline will be provided. 

Michal Rataj (born 1975) is a composer, performer and sound designer based in Prague, Czech Republic. He primarily composes electroacoustic music and instrumental music for chamber groups or orchestra. He has recently been active as a real-time performer of his own acousmatic music and he also presents sound performances alone or with various music partners in a wide range of genres ranging from sound art to contemporary jazz. He was received commissions from Swedish Radio, WDR, Czech Radio, Czech Television, Prague Philharmonia and Tonspur Vienna, among others.

He has worked as a radio producer at the Czech Radio since 2000, where he has produced over 150 original works of radio art by artists from around the world. He has composed numerous film soundtracks and produced sound compositions for dozens of radio plays and radiophonic programs.

Matthew Goodheart is a composer, improviser, and sound installation artist who has developed a wide body of work exploring the relationships between performer, instrument, and listener. His diverse creations range from large-scale microtonal compositions to open improvisations to immersive sound installations. With an early career as a free-jazz pianist in the San Francisco Bay Area, he worked closely with such artists as Glenn Spearman, Wadada Leo Smith, Pamela Z, Cecil Taylor, Pauline Oliveros, Rova Saxophone Quartet, and sfSoundGroup. As his career expanded both domestically and internationally, he became compelled by the interrelationship between instrument design, acoustics, and compositional/improvisational constraints. Intrigued by the potential of new technologies, he developed an electroacoustic technique called “reembodied sound” to resonate acoustic instruments so that they sound autonomously. This practice has provided new directions to his work for over a decade, finding its expression in electroacoustic chamber compositions, algorithmically generated improvisation structures, site-specific installations, and binaural fixed-media works. His awards and honors include the Berlin Prize in Music Composition, a Civitella Ranieri Fellowship, and a Fulbright Grant. He is Assistant Professor of Music Composition at Rensselaer Polytechnic Institute.

Photo: Anna Baštýřová