fbpx
Diskuze

(post)socialistické metropole a voda | interdisciplinární hledání udržitelnosti mokrých infrastruktur

28/06 14:30-16:00
Hyb4City 3.patro A
Vstupné: Zdarma
(post)socialistické metropole a voda | interdisciplinární hledání udržitelnosti mokrých infrastruktur

Vztah města  a vody je v posledních letech žhavým tématem, zejména v souvislosti s adaptací na klimatickou změnu. Ovšem jen vzácně se v diskusích objevuje historický pohled – a přitom (post)socialistická realita zásadně ovlivnila a nadále ovlivňuje nejen utváření diskursu (a konsensu?) o vodě ve městě a její správě, ale také stav mokrých infrastruktur jako takových. Tázání jak dále s vodou v našich městech  v sobě musí obsahovat nejen otázku v jaké situaci jsme dnes, ale také jak jsme se do ní dostali. Veřejná diskuse za účasti historiků a expertů se pokusí odpovědět na otázku, zda lze funkčně propojit perspektivu humanitních a přírodních věd, a jaké možnosti taková interdisciplinární komunikace nabízí pro řešení a řízení správy mokrých infrastruktur v československých metropolích Praze a Bratislavě. 

Akce se koná v rámci AVČR Strategie 21 – Město jako laboratoř změny. Akci pořádá ÚSD AVČR. 

Registrace