fbpx
Diskuze

TUR: O nás s námi

23/09 15:00-19:00
Sál 1B
Vstupné: Zdarma
TUR: O nás s námi

Mladí lidé se v současné době málo aktivně zapojují do veřejného a politického dění. Pro dobře fungující společnost je nezbytné, aby se mladí občané podíleli na jejím utváření i proto, že tvoří (mladí lidé do 19 let) 20 % populace ČR (podle ČSÚ).

Příčinou neochoty mnoha mladých aktivně se zapojovat je dle průzkumů  Člověka v tísni jejich nedostatečná informovanost o tom, jak se do veřejného dění mohou zapojit a obecná lhostejnost k tomuto tématu. Za hlavní zdroj mladí označují sociální sítě, přičemž v jejich případě platí, že jsou často zdrojem neucelených a neověřených informací.

V našem workshopu “O nás s námi” prodiskutujeme téma občanské participace a udržitelného rozvoje, představíme si rozdíly mezi demokratickým a nedemokratickým vládnutím, ukážeme si důsledky nenásledování udržitelného rozvoje, ve skupinách si účastníci načrtnou občanský projekt, který může mít dopad např. na jejich obec, město atp. a nakonec vše zreflektujeme.

Program je spolufinancovaný z programu Erasmus+. Akci pořádá nezisková organizace Agora pod záštitou Studentské Hybernské v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje.