fbpx
Přednáška / debata

Interocepce – sedmý smysl a jeho vliv na náš každodenní život

30/09 18:00-20:00
Hyb4City 3.patro A
Vstupné: Zdarma
Interocepce – sedmý smysl a jeho vliv na náš každodenní život

Umíme vnímat rytmus vlastního srdce? Co se stane, když začneme ignorovat signály o metabolických pochodech v našem těle? Jak souvisí interocepční vnímání s naším emočním světem? Jakou roli může hrát v interocepci pohlaví, gender a další proměnné? A je možné schopnost interocepce zlepšit například praktikováním jógy nebo pomocí dechových cvičení? 

Zatímco naše vnější smysly (zrak, sluch, čich, hmat a chuť) pomocí exteroceptorů přijímají vjemy z vnějšího okolí, neméně důležité pro zachování homeostáze (vnitřní rovnováhy našeho těla) jsou informace o stavu našich vnitřních orgánů. Ty jsou zpracovávány interoceptivním (viscerálním) nervovým systémem, jehož činnost se z velké části odehrává nezávisle na naší vůli. V přednášce “Interocepce – sedmý smysl” se Marie Postma zaměří na roli interocepčního vnímání v našem každodenním životě, na rozdíly mezi muži a ženami a na vliv, který schopnost vnímat vnitřní signály vlastního těla má na naše duševní i tělesné zdraví. 
Součástí programu bude i možnost vyzkoušet si, jak jste na tom vy sami s interocepcí. Akci bude možné sledovat také online.

Marie Postma je nizozemská kognitivní vědkyně českého původu. Je vedoucí katedry kognitivní vědy a umělé inteligence na Univerzitě v Tilburgu, kde založila a řídí tři nové studijní obory kombinující sociální vědy s informatikou. Je členkou redakční rady časopisu International Journal of Clinical and Health Psychology. Ve své vědecké práci používá metodiku strojového a hlubokého učení pro modelování kognitivních procesů souvisejících s pozorností a percepcí vnějších a vnitřních signálů.

Akce se koná ve spolupráci se strategickým univerzitním projektem Univerzity Karlovy Hyb4City , který se zaměřuje na oblast výzkumu, inovací a transferu poznatků a technologií.