fbpx
Diskuze

Vizualizace dat

04/10 16:00-18:00
Hyb4City 3.patro A
Vstupné: Zdarma
Vizualizace dat

Primárně se budeme věnovat základním principům vizualizace dat a dobrým praxím. Dotkneme se taky dostupných nástrojů. Akci uvede Petr Bouchal, následně vystoupí experti a expertky z veřejného a neziskového sektoru se svými zkušenostmi, dobrými praxemi a případovými studiemi. Zároveň očekáváme plodnou debatu a tedy, že se mnoho dozvíme právě i od Vás.

Registrace