fbpx
Diskuze

SONDA UNIVERZITNÍ s Milenou Králíčkovou

07/11 18:00-20:00
A.3 Patro
Vstupné: Zdarma
SONDA UNIVERZITNÍ s Milenou Králíčkovou

S mnoha západoevropskými univerzitami pojí Univerzitu Karlovu dlouhá desetiletí systematicky budované spolupráce, ale jak je to ve vztahu k Ukrajině? Má směrem k tamějším akademickým institucím naše univerzita také tradici dlouhodobé spolupráce, lze aktuálně na co navazovat, ať už jde o přírodovědné, technické nebo humanitní obory? Podařilo se naše kontakty po začátku války zintenzivnit, případně navázat zcela nové vazby mezi českými a ukrajinskými akademiky? Koordinuje Univerzita Karlova svou pomoc Ukrajině s dalšími českými univerzitami, popřípadě s ústavy Akademie věd? Jak vypadá podpora ukrajinských studentů třeba v oblasti mimořádných stipendií, jaké mají možnosti získat či dokončit vzdělání v České republice? A jak vidí paní rektorka poválečnou spolupráci?

 Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Rektorka Univerzity Karlovy

Vystudovala Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy. Věnuje se výzkumu v oblasti reprodukční medicíny a prenatálního vývoje. Akademický rok 1998/1999 strávila díky stipendiu Fulbrightovy komise na Harvard University v USA., na klinickém pracovišti v Reproductive Endocrine Unit Massachusettské všeobecné nemocnice. Je autorkou mnoha hojně citovaných vědeckých prací.Od roku 1996 pracovala na Lékařské fakultě v Plzni na Ústavu histologie a embryologie a na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice v Plzni. V letech 2010 – 2013 zastávala pozici proděkanky pro rozvoj LF UK v Plzni, v letech 2014 – 2021 pozici prorektorky pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy. Od roku 2022 je rektorkou UK.

 Doc. Mgr. Marie KOLDINSKÁ, Ph.D.

Historička, scenáristka a moderátorka, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a spolupracuje s Českou televizí, mimo jiné na pořadu Historie.cs, specializuje se na politické a vojenské dějiny a na problematiku historické paměti.

Registrace