fbpx
hudba

HYB4 Hudba: Hybrid Sessions #27

23/02 19:30 - 28/02
Hlavní sál
Vstupné: dobrovolné
HYB4 Hudba: Hybrid Sessions #27

Hybrid Sessions je každoměsíční událost konající se v Kampusu Hybernská. Akce vždy začíná kratším improvizačním vystoupením dvou hudebníků, kteří spolu nikdy v takovéto konstelaci nehráli a kteří – ideálně – přicházejí z různých hudebních scén. Po koncertě následuje jam session, který je otevřený všem hudebníkům bez ohledu na žánrové zaměření. Chceme vytvořit prostředí pro kreativní tvorbu v přítomném okamžiku, nic není předem určené, jediným očekáváním je vysoká úroveň bytí v přítomnosti. Základní backline (bicí, kytarová komba, PA, klavír) je zajištěn.

Kristýna Švihálková – perkuse 

Jan Pudlák – piano

Kristýna Švihálková (*1997) je hráčka na bicí nástroje a performerka žijící v Brně. Absolvovala magisterský stupně studia na HF JAMU v oboru Hra na bicí nástroje, v současné době je posluchačka doktorského stupně studia tamtéž. Během magisterského stupně studia využila možnosti celoroční stáže na California Institute of the Arts (CalArts), kde se kromě bicích nástrojů věnovala mimo jiné i studiu zpěvu.

Je členkou spolku Hausopera, jež se zabývá site-specific operou. Spolupracovala s rock and rollovou kapelou Něco si přej, ale i s Filharmonií Brno, Brno Contemporary Orchestra, Opera Diversa či Národní divadlo Brno atd. Jako sólistka vystoupila s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Ostrava New Orchestra, nebo v rámci sólových koncertů, či ansámblové hry. Zabývá se soudobou hudbou a instrumentálním divadlem (hra na nejrůznější bicí nástroje propojená se zpěvem, recitací, s detailním propracováním pohybu, scénografií, video projekcí, svícením apod).

Jan Pudlák (1993), původem z Prahy, je klavírista, učitel a vystudovaný muzikolog na FFUK, který působí na pražské improvizační scéně v posledních čtyřech letech. Absolvoval Vyšší odbornou školu KJJ a v současné době zakončuje magisterské studium jazzové hudby na HAMU. Je členem mladého uskupení Uthando, s nímž proráží nové obzory na poli soudobé jazzové a improvizované hudby. Podobným směrem se vydal i se svým triem Pudlax. Na pražské jazzové scéně se zapojil do projektu PMP Orchestra, který vystoupil například s Anthonym Braxtonem či s Roscoe Mitchellem. Jan Pudlák působí také jako interpret soudobé hudby.

Hybrid Sessions is a monthly series at Kampus Hybernská. We feature an opening improvised duo set with two musicians coming from different backgrounds to form a new constellation. Afterwards, we host a jam session open to all musicians, regardless of background. We want to create an open environment where musicians feel free to be creative at the moment, nothing is predetermined and the only expectation is a high level of presence. A basic backline will be provided.

Kristýna Švihálková (*1997) is percussionist and performer based in Brno (CZ). She received a master’s degree in Instrumental Performance from the Janacek Academy of Music and Performing Arts, where she is currently doing her Ph.D. studies. She attended the Orchestra Academy of Brno Philharmonics too. Moreover, during her postgraduate, she was admitted as an exchange student at the California Institute of the Arts, where she studied percussion and voice.

Kristýna is a member of Hausopera – an artistic society specializing in site-specific opera. She has collaborated with Brno Philharmonics, the rock and roll band Něco si přej, Brno Contemporary Orchestra, Ensemble Opera Diversa, National Theatre Brno, etc. As a soloist, Kristýna performed with Ostrava New Orchestra, or Janáček Philharmonic Ostrava. She also gives recitals and chamber music performances. Her practice is aimed at contemporary music and instrumental theatre (the connection of playing the musical instrument with singing, recitation, movement, choreography, light design, and video projection).

Jan Pudlák (1993), originally from Prague, is a pianist, teacher and graduated musicologist from the Faculty of Music at the Faculty of Music, who has been active on the Prague improvisation scene for the last four years. He graduated from the KJJ conservatory and is currently finishing his master’s degree in jazz music at HAMU. He is a member of the young group Uthando, with which he is breaking new horizons in the field of contemporary jazz and improvised music. He has taken a similar direction with his trio Pudlax. On the Prague jazz scene, he joined the PMP Orchestra project, performing with Anthony Braxton and Roscoe Mitchell. Jan Pudlák also works as a performer of contemporary music.