fbpx
křest knihy

HYB4 Čítárna: Na stopě designu | Křest publikace MUD

21/06 19:00-20:30
C.0 Čítárna
Vstupné: Zdarma
HYB4 Čítárna: Na stopě designu | Křest publikace MUD
Událost představí česko-anglickou odbornou publikaci Na stopě designu: K archeologické metodě, kterou nyní vydává Muzeum umění a designu Benešov.

Událost uvádí titul Na stopě designu: K archeologické metodě, který vychází po konci výstavy Archeologie designu (Muzeum umění a designu Benešov, od 16. 11. 2022 do 28. 2. 2023). Česko-anglická odborná publikace přináší dosud nepřeložené texty autorů Alfreda Gella, Michaela Shankse, Ittaie Weinryba a Borise Groyse, které vznikaly od začátku 90. let 20. století do současnosti a jež zaujímají různé úhly pohledu k otázce vztahů, které do předmětů (bezděčně) vtělují naše záměry. 

Metoda popisuje princip rozklíčování významů v předmětech pomocí sémiotického čtení vztahů mezi předměty i jejich rekonstruovanými historiemi. Stopování významů v předmětech vede k tvorbě asociativních linií, s nimiž lze na základě pravděpodobnosti sledovat předávání významů napříč podhoubím, ať už v uzavřené sbírce, či v našem životním prostředí.

Soubor uvádí stať editora a kurátora Kryštofa Hejného. Text obohacuje obrazová příloha evokující procházku výstavou se zastaveními nad jednotlivými exponáty. 

Literární večery v Čítárně HYB4 jsou realizovány s finanční podporou hl. m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.