fbpx
událost

Digitální příroda

20/11 17:00-19:00
A.3 Patro
Vstupné: Zdarma
Digitální příroda

Moderní doba s sebou naneštěstí též přináší oddalování člověka a přírody. Výzkumy ukazují, že pobyt v přírodě je efektivní metodou relaxace a zlepšení celkového well-beingu, avšak rozšiřující se městské aglomerace způsobily, že dostat se do míst nezasažených lidskou rukou trvá déle a déle. Pro mladou generaci je pobyt v lese relativně vzácnou aktivitou rezervovanou na letní měsíce a ubývající síly u starší populace též limitují, které přírodní oblasti mohou navštívit. Globální oteplování v posledních letech způsobilo značné úbytky chráněných ekosystémů a zdá se, že tento úbytek bude i nadále pokračovat. Jedním ze způsobů jak zachovat tato jedinečná místa a zároveň zjednodušit přístup, je jejich digitalizace a možnost návštěvy pomocí virtuální reality. Nové nástroje a technologie nám umožňují téměř fotorealistické zachycení chráněných prostor a zpřístupňují je široké veřejnosti. Avšak je tato náhražka dostatečná pro spojení člověka a přírody a navození slibovaných blahodárných účinků?

Na akci zazní přednášky výzkumníků z ČZU, PřF a FHS s tématem digitalizace přírodních prostředí a jejich působení na lidskou psychiku. Podíváme se na to, jaké teorie vysvětlují blahodárné účinky , jaké nástroje nám moderní doba poskytuje pro jejich konzervaci (fotogrametrie, LiDAR), jaké výzkumy zkoumají uvěřitelnost těchto digitálních simulací a také. Též bude možnost podívat se na pár příkladů již hotových prostředí ve virtuální realitě.

Akce je součástí tématu semestru Kampusu Hybernská, kterým je Budoucnost.

Akce proběhne v rámci týdne Digitální Česko.

Více informací