Dílny

V našem konceptu „vymysli, vyrob, předveď“ myslíme také na to, že v rámci Kampusu Hybernská je třeba nabídnout i dílny. Máme-li galerii, je potřeba i ateliér – a také že jsme ho už zařídili! A pokud je tu kino, myslíme na to, aby bylo i kde točit, kde stříhat, kde vyvolávat, kde natáčet zvuk. Konečně kdo má hudební klub a univerzitu plnou muzikantů, musí myslet na to, aby se nová hudba měla také kde rodit, takže v plánu jsou i zkušebny a nahrávací studio Wombat je už v provozu.

Od srpna 2018, s podporou Pražských služeb a.s. vzniká v Kampusu Cirkulární dílna HYB4, kde se můžete naučit opravit a vylepšit rozbitý nebo starý nábytek a ještě si jej odnést domů.

A občas je potřeba i mít si kde půjčit pilku a kladívko a postavit si archu – a na tohle jsme také připraveni. Nikoli náhodou je to právě Kampus Hybernská, kde zahnízdila jedna z prvních Knihoven věcí v Praze.

A nakonec: není dílnou i kavárna, pánové Voskovče a Werichu? A hospoda – kolego Hašku? Někde je třeba se scházet a tvořit i na papíře – a naše kavárna byla právě spuštěna!