Galerie

GALERIE HYB4

Výtvarný program kampusu má na starost Galerie HYB4, která sídlí v zadní části a pro niž je celý kampus paletou. Galerie je koncipována jako konfrontační prostor uvádějící práce tradičních i nových médií. Jsou zde prezentovány práce od laiků až po špičkové etablované umělce, přičemž velkou pozornost si zde zasluhují i vaše kurátorské projekty, se kterými nás můžete oslovit.

Součástí Galerie HYB4 je také privátní Jan Čejka Gallery, kterou najdete v místnosti u vchodu a můžete si v ní vypilovat své CV absolvováním odborné stáže, přispíváním na galerijní blog nebo uspořádáním doprovodného programu k výstavám. Projekt si na rozdíl od Galerie HYB4 sám dělá výstavní program a je konzervativnější. Jan Čejka Gallery se soustředí především na malbu a výstavami jednoho díla umožňuje proniknout do tajů lidského vnímání více než mnohdy přehlcené velké výstavy a stálé expozice.

ATELIÉR HYB4

Ateliér HYB4 je nedílnou součástí Galerie HYB4. Je to místo určené pro doprovodný program výstav, pro přednášky, školení, kurzy, místo pro setkávání s umělci, filozofy a profesory UK, místo pro setkávání lidí různých oborů, komunikační a pracovní prostor spojující různé kulturní záměry a činnosti. Pracovní prostor vizionářů. Ateliér nabízí kurzy malby, kresby, modelování, 3D tisku a grafiky a je také k dispozici veřejnosti, studentům, uměleckým spolkům a sdružením.

Součástí Ateliéru HYB4 je také Umělecká beseda, která zde nejen pravidelně zasedá, ale také významně podporuje kulturní program v kampusu.

Koordinátor výtvarné sekce a kurátor Galetie HYB4: Filip Kazda f1pioneer@seznam.cz