Kampus

To, čím je přírodovědecké fakultě vlastní zoo, čím je lékařské fakultě fakultní klinika, tím je tento prostor humanitním oborům. Vlastně poprvé – takže ještě nemá jméno. Ledaže kampus už není uzavřená pevnost na předměstí, ale srdce a oči města.

Tvrdíme, že dozvídat se, přemýšlet, tvořit je vyjádřením lidské svobody. Vyšli jsme z ideje sedmi svobodných umění – a antického ideálu akademie – a ptáme se, čím může být univerzita ve třetím tisíciletí. Kdyby nebyla – kdybychom ji museli znovu vynalézt –, z jaké lidské potřeby by vyplynula? Nudit se – to je přece jen zvratné sloveso: já SE nudím, a je to moje chyba. A nudit se nemůže nikdo, kdo sám sebe chce poznávat, kdo se chce překvapovat a přetvářet: kdo chce být sám sobě tvůrcem, nástrojem i dílem.

A proto tu jsme – abychom všem ukázali, kudy vede cesta ke všem, kteří – každý po svém – zkoumají člověka. Všechny ty stovky oborů, které fakulta má, se tu mohou prolnout, každý, kdo se chce ptát a přít, tu musí najít svého soupeře a partnera. Chceme svoji odlišnost poznat a učinit z ní své bohatství. Chceme pomoci lidem tím, co umíme nejlíp a proč jsme vznikli a existujeme. A projednou tím městem, kde něco nového vznikne, je PRAHA! Město Kafky a Haška, Kundery a Hrabala, Kryla a Hutky. Město Kampusu Hybernská.

Na projektu se podílí

Další partneři

Spolupracují

Aerofilms, Akademie věd ČR, Akademie výtvarných umění, Akademie múzických umění v Praze, Are, Artikl Akademie, ArtMap, Bohemistický kruh, Bulharský kulturní institut, CEFRES, Centrum dokumentárního filmu, České literární centrum, Česko-německý fond budoucnosti, Cesta domů, Člověk v tísni, Czech Design Week, Divná místa, EUNIC, Festival Habrovka, Festival LUSTR, Fresh Eye, Galerie Jan Čejka, Goethe-Institut, Institus plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Institut Cervantez, Instituto Camões, Instituto Italiano di Cultura Praga, KineDok, Klub absolventů FF UK, Knihovna Václava Havla, KOMA Bauhaus Universität, Library of Things Prague, Love Your Home, Ateliér Místoprostor, Multikulturní centrum Praha, NaFilm, Národní filmový archiv, Nau Gallery, Neolonga Prague, Nová škola o.p.s, Openhouse, Orchestr Berg, Prague Civil Society Centre, Praha město literatury, Probační a mediační služba, Revue Prostor, Studentský Majáles, Umělecká beseda, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Velvyslanectví Dánského království, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a další.