fbpx

Chceš být spolkem v Kampusu?


English speaker?


Děje se velká věc – Studentská Hybernská nabízí sdílené kanceláře v centru Prahy, bezplatně. O místo v Kampusu Hybernská mohou žádat studentské spolky, iniciativy či projekty na Univerzitě Karlově od 6. září do 19. října 2022. Výsledky budou vyhlášeny do 5. listopadu. Nové složení studentských spolků usedne v Kampusu Hybernská od ledna 2023 – na celý kalendářní rok. 

Pro zařazení do open callu musí být vyplněn tento formulář.Spolky, iniciativy a projekty nabytím sdílené kanceláře v Kampusu Hybernská získají prostor k okamžitému využívání (základní vybavení – stoly, židle, úložné prostory). Dále pak koordinační záštitu Studentské Hybernské, která funguje coby studentská iniciativa v Kampusu Hybernská a pomáhá zajistit různé potřeby, které studentky a studenti ke svému fungování v prostoru kampusu mají. Spolkům, iniciativám a projektům jsou k dispozici i nekancelářské prostory pro pořádání různých akcí jako přednášky, debaty, výstavy, promítání, koncerty, stejně tak prostor studentského co-worku. Studentská Hybernská také zajišťuje spolkům a jejich akcím mediální podporu. V neposlední řadě je velmi přínosné propojování spolků mezi sebou (nejen v rámci kanceláře, ale i v rámci celého ekosystému Kampusu Hybernská), neboť se mezi mnohými daří najít synergie, které posouvají aktivity jednotlivých spolků dalším směrem.

Toto vše je pro vybrané spolky, iniciativy nebo projekty k dispozici bezplatně, výměnou za dvě veřejné akce za semestr, které budou uspořádány ve vlastní režii (za podpory Studentské Hybernské) v linii s vizí, misí a cíli Projektu Kampus Hybernská, společného kampusu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy. Hodnotícími kritérii pro výběr jsou:

 1. Potenciál aktivit pro společné naplňování vize, mise s cílů Projektu Kampus Hybernská
 2. Napojení aktivit na Univerzitu Karlovu, její studenty, fakulty a další součásti
 3. Význam aktivit pro město Praha a schopnost zaujmout akademickou komunitu a širší veřejnost

Členy výběrové komise jsou:

 • Marcel Kraus (manažer Kampus Hybernská, CPPT UK)
 • Magdaléna Suchá (koordinátorka studentských aktivit, Kampus Hybernská)
 • Jakub Kos (koordinátor studentských aktivit, Kampus Hybernská)
 • Martin Čihák (studentský zástupce v Kolegiu rektorky UK)
 • Josef Fontana (člen Kolegia rektorky UK pro strategie, analýzy a transfer)
 • David Hurný (člen Kolegia rektorky UK pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků)
 • Kristýna Bubeníková (senátorka AS UK)
 • Jan Bičovský (senátor AS UK)