fbpx

Open-call na studentské kanceláře

Studentská Hybernská opět nabízí studentským spolkům, projektům a iniciativám kanceláře v centru Prahy. Tentokrát od ledna roku 2024 do června 2025, tedy na rok a půl (období tří semestrů). Jedná se o sdílené kanceláře v kulturně akademickém ekosystému Kampusu Hybernská, společného projektu Univerzity Karlovy a Magistrátu hlavního města Prahy.
Tyto kanceláře budou poskytnuty na základě barterové dohody: spolek, projekt či iniciativa neplatí nájem, Kampus Hybernská žádá výměnou pořádání veřejných i interních akcí v jeho prostorách, čímž pomáhá ke splnění cílů Kampusu Hybernská. Za semestr se vyžaduje realizování dvou akcí pro širokou veřejnost a jedné akce interní, networkingové, pro budování komunity.


Zájemce přihlášením do soutěže akceptuje skutečnost, že v nabízených prostorách je zakázáno provozovat hospodářskou činnost, a že v důsledku využití prostoru nebude v rámci činnosti zájemce docházet k nedovolené veřejné podpoře.

Termíny:

📍 25. září – 20. října 2023: přihlašování

📍 21. října – 6. listopadu 2023: hodnotící lhůta

📍 7. listopadu 2023: vyhlášení výsledků


Před podáním přihlášky si pozorně pročtěte kompletní zadávací dokumentaci.

Pro přihlášení do open-callu musí všichni zájemci vyplnit formulář, respektive přihlášku do soutěže. Stávající studentské spolky, projekty a iniciativy, které mají kancelář na rok 2023, budou navíc vyzvány studentskými koordinátory k zaslání reflexe své činnosti v Kampusu Hybernská. Tento materiál bude součástí hodnocení pro letošní rok.

Rozhodovat bude komise složená z následujících členů:

  • Petra Štanclová (kancléřka UK)
  • Josef Fontana (člen Kolegia rektorky UK pro strategie, analýzy a transfer)
  • David Hurný (člen Kolegia rektorky UK pro rozvoj pedagogických kompetencí
  • akademických pracovníků)
  • Zuzana Poláková (vedoucí UK Point)
  • Magdaléna Suchá (koordinátorka studentských aktivit, Kampus Hybernská)
  • Jakub Kos (koordinátor studentských aktivit, Kampus Hybernská)
  • Jan Bičovský (senátor AS UK a člen Programové rady AS UK)
  • Kristýna Bubeníková (předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK a členka Programové rady KH)


V případě dotazů a nejasností kontaktujte studentské koordinátory na mailu studentska@kampushybernska.cz, případně telefonicky:

+420 724 689 830 (Jakub Kos),

+420 731 003 492 (Magdaléna Suchá).