fbpx

Proměna │ Zapojte se do programu Kampusu Hybernská!

Loučíme se se semestrem zaměřeným na Budoucnost, kde jsme spojovali témata udržitelnost a umělá inteligence a, vyhlížíme horizont nadcházejícího roku. Téma nadcházejícího semestru je Proměna, které spojuje motivy reskilling a resilience.

Tento opencall je z technických důvodů určen pouze pro fakulty a součásti Univerzity Karlovy. Rádi u nás ale přivítáme také partnery z aplikační sféry! Ozvěte se našim produkčním, emaily na ně najdete v záložce Kontakty.

Své návrhy akcí můžete přihlašovat prostřednictvím registračního formuláře.


Reskilling

Uvědomujeme si, že pokud chceme prosperovat v transformující se globální ekonomice, musíme se přizpůsobit. Motiv rekvalifikace není jen o získávání nových dovedností, ale také o zvládání současných i budoucích výzev, které jsou spjaté s aplikační sférou a přinášejí mezioborové přesahy v rámci znalostní nebo kreativní ekonomiky.

Resilience

Odolnost představuje pevný základ v této transformativní cestě. V éře nejistoty a otřesů je odolnost kotvou, která nás udržuje stabilní. Není to jen o odrazu od neúspěchů, ale o postupu vpřed s nově nalezenou silou. Odolnost nám připomíná, že i v době krize máme schopnost vydržet, přizpůsobit se a vyjít ještě silnější.

Když se zamyslíme nad tématem Proměny, zjistíme, že reaguje také na další významné milníky. Jedním z takových milníků je výročí velkého spisovatele Franze Kafky. V politické sféře se na obzoru rýsují volby do Evropského parlamentu a s nimi spojená proměna v evropských institucích. Navíc si připomínáme 20. výročí členství České republiky v Evropské unii. Tato významná událost vyzývá k zamyšlení nad tím, jak se země během těchto let vyvíjela a proměňovala. 

📍 Co by měla akce splňovat?

 • Akce by měla mít pozitivní dopad na univerzitu i na město
 • Akce by měla reflektovat téma semestru
 • Akce by měla reflektovat cíle Kampus Hybernská (viz níže)
 • Na realizaci akce se s námi budete aktivně spolupodílet

📍 Co vám můžeme nabídnout?

 • Zdarma vám propůjčíme prostor v centru města v Kampusu Hybernská (pouze v prostorách UK)
 • Pro velké akce můžeme nabídnout výhodný pronájem našich velkých prostor (pouze prostory Kampusu Hybernská z.ú.)
 • Můžeme nabídnout základní technické zázemí (pouze v některých prostorách)
 • Můžeme vám doporučit partnera, se kterým můžete akci společně realizovat
 • Pomůžeme vám akci zpropagovat prostřednictvím našich komunikačních kanálů 
📍 Co bude programová rada posuzovat?

 • Souladnost akce s cíli Kampusu Hybernská
 • Souladnost akce s tématem semestru
 • Kapacitu akce – Kapacity prostor jsou přibližně od 30 do 70 osob, vysokokapacitní prostory jsou ale více vytížené, může se tak stát, že se na vaší akci nedostane


🗓️ Termíny:
do 31. prosince 2023: přihlašování pro 1. kolo 
2. ledna – 14. ledna: hodnotící lhůta 
21. ledna:vyhlášení výsledků 1. kola

Máte před vyplněním formuláře otázky? Ozvěte se nám! 

Gábina
Kampus Hybernská

gabriela.mesicova@ruk.cuni.cz

Pozn.: Zájemce přihlášením do soutěže akceptuje skutečnost, že v nabízených prostorách je zakázáno provozovat hospodářskou činnost, a že v důsledku využití prostoru nebude v rámci činnosti zájemce docházet k nedovolené veřejné podpoře.