Budova E: Hlavní sál

Budova E: Přednáškový sál

Galerie

Budova D: Ateliér

Budova D: Sál 2D

Budova D: 202, 203

Budova D: Sál 3D

Budova D: Sál 4D

Budova D: Šatna 4D

Budova F: Cirkulární dílna

Budova C: Kavárna

Budova C: Dětský koutek

Budova C: Čítárna

Budova B: Sál 1B

Budova B: Garáž

Budova B: Světnice

Možnost sdílení prostor