fbpx
Diskuze

Rumunsko, Srbsko, Slovinsko | Setkání s překladateli

06/10 17:00-20:00
D.3 Sál
Vstupné: Zdarma
Rumunsko, Srbsko, Slovinsko | Setkání s překladateli

O překládání, úskalích překladatelské profese, české, rumunské, srbské, slovinské literatuře a kulturní scéně si budou povídat začínající překladatelky Tereza Prymak, Kateřina Honsová a Markéta Chlebovská se svými hosty, překladatelem z rumunštiny Jiřím Našincem, který za své překlady obdržel Magnesii Literu i Cenu Josefa Jungmanna, slovinským básníkem, literárním kritikem a organizátorem literárních festivalů Aljažem Koprivnikarem a srbským překladatelem Urosem Nikolicem, který v současné době překládá do srbštiny romány Jáchyma Topola. 

Během večera zazní i překlady textů mladých autorů z Rumunska, Slovinska a Srbska zapojených do mezinárodního projektu CELA. 

Celý večer pořádá České literární centrum (sekce Moravské zemské knihovny) v rámci projektu CELA, jehož cílem je rozvíjet dovednosti začínajících literátů a propojovat je napříč Evropou. Projekt je podpořen programem EU Kreativní Evropa

Uros Nikolic, překladatel. Na Bělehradské univerzitě dokončil studia bohemistiky v roce 2009. Od roku 2011 pracuje jako překladatel české a anglické literatury. Od ledna 2020 spolupracuje na mezinárodním projektu CELA. Překládal romány a povídky Jana Balabána, Markéty Pilátové a Jáchyma Topola – jeho nejnovějším překladem je Topolův román Sestra, který je důvodem a bude hlavním předmětem říjnového stipendijního pobytu v Praze.

Aljaž Koprivnikar, doktorand na Ústavu východoevropských studií FF UK, básník a literární kritik. Zajímá se o umělecké a literární směry počátku 20. století, zvláště pak modernismus a avantgardy. Své básně publikoval v několika literárních časopisech a antologiích, jeho básně byly přeloženy do chorvatštiny, srbštiny, řečtiny, češtiny a němčiny. V současnosti žije napůl v Praze a napůl v Lublani.

Jiří Našinec studoval v letech 1969–1974 rumunštinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1977–1984 pracoval jako jazykový redaktor v nakladatelství Práce, mezi lety 1984–1994 byl redaktorem (1992–1993 šéfredaktorem) nakladatelství Odeon. V údobí let 1996–2001 se věnoval překladatelské činnosti ve svobodném povolání, od roku 2001 byl zaměstnán jako odborný asistent v Ústavu románských studií na FF UK, od září 2011 do srpna 2020 na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií tamtéž. Překládá z literatury rumunské, moldavské a francouzské. V roce 2007 získal cenu Magnesia Litera za překlad knihy rumunského autora Petru Cimpoeşa Simion Výtažník, o sedm let později Cenu Josefa Jungmanna za překlad románu rumunského exilového spisovatele Bogdana Suceavy S bubnem na zajíce chodil.