Naši rezidenti
V Kampusu Hybernská dáváme prostor projektům, které pomáhají naplňovat naše cíle a hodnoty a přispívají do našeho programu.

Knihovna věcí

V Knihovně věcí si každý může za malý poplatek půjčit to, co potřebuje jen výjimečně, nemusí tak tuto věc vlastnit. Můžete se tu také stavit na workshop upcyklace nebo jinou udržitelnou akci.

INCIEN

Institut cirkulární ekonomiky je partnerem pro firmy i veřejný sektor při zavádění cirkulárních řešení do praxe. Díky výzkumné činnosti a datům dokáže prosazovat udržitelná řešení i na národní úrovni.

CIRAA

Poradenská a konzultační společnost CIRAA pomáhá zavádět udržitelnost do firem a jejich provozu, vzdělávat zaměstnance v této oblasti nebo organizuje udržitelné eventy.

Artivist Lab

Artivist Lab je uměleckou laboratoří, v níž se konají výstavy, diskuze, přednášky i workshopy. Věnuje se hlavně politickému umění, artivismu a aktuálním společenským tématům. Hostí české a mezinárodní umělce a dává prostor i těm, kteří kvůli svým aktivitám nemohou ve svých domovských krajinách vystavovat.

Jan Čejka Gallery

Galerie podporuje české a slovenské krajinářství a snaží se být vhodným prostředím pro dialog nad uměním nejen pro etablované umělce a odborníky, ale i pro studenty a širokou veřejnost.

Revue Prostor

Redakce literárně-kulturního časopisu revue Prostor, pořádá literární večery v prostorách HYB4 Čítárny a zajišťuje v Kampusu Hybernská knihovnu zvanou Rekomando. Snaží se o bohatou koncepční, estetickou i názorovou pestrost a propojení autorů i obecenstva různých generací, světonázorů a duchovních proudů.

prg.ai

Spolek založený roku 2019 s vizí proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence. Podporuje talenty a firmy, upevňuje vztahy mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou, buduje renomé Prahy v zahraničí a informuje o AI. Od roku 2023 prg․ai spolupořádá Dny AI a AI Awards.

ISFOR

Spolek zaměřující se na prohlubování multioborové a multisektorové spolupráce v oblasti implementace konceptu SMART jako základního principu udržitelného rozvoje. Věnuje se poradenství a organizaci aktivit v oblasti spolupráce mezi akademickým a veřejným sektorem a to zejména v oblasti chytré specializace.

AI dětem

Misí tohoto spolku je spolupráce na vzdělávacích aktivitách v oblasti umělé inteligence se ZŠ a SŠ. V Kampusu oceňují zejména možnosti síťování s cílovými skupinami a koordinaci s činností Univerzity Karlovy (nejen) v Kampusu Hybernská.

Charles Games

Hvězdný spin off Univerzity Karlovy má na kontě řadu významných didaktických her zaměřených na témata od historie až po ekologii. V Kampusu využívají hlavně možnosti spolupráce v oblasti využití herních principů v aktivitách Univerzity Karlovy nebo města.

AIgnos

Podobně jako AI dětem se i Aignos zaměřuje na vzdělávání v oblasti umělé inteligence. Rozvíjet chtějí dovednosti (nejen) dětí pro jejich lepší uplatnění na pracovním trhu i pro usnadnění činností každodenního života.

České priority

Tento produktivní think tank se zaměřuje na organizaci aktivit v oblasti rozvoje spolupráce mezi jednotlivými sektory. Využívá k tomu metody foresightu nebo evidence based policy.

urbiq

V urbiq se zaměřují na podporu propojování inovátorů se zástupci města Prahy a jeho částí v oblasti strategického rozvoje měst. Důraz kladou také na zapojování občanek a občanů a digitální a srozumitelnou prezentaci městských strategií.

Future Productions

Organizátoři největší futuristické akce v Evropě (Future Port Prague) se v Kampusu zaměřují zejména na podporu mezioborové a mezisektorové spolupráce v oblasti kreativní ekonomiky.

Centrum afrických studií FF UK

Mezioborová a meziuniverzitní odborná spolupráce na mezinárodní úrovni v různých oblasti afrických studií. V rámci platformy se mohou setkávat, spolupracovat a společně podávat granty čeští i zahraniční badatelé a badatelky se zájmem o Afriku.

Centrum Kurta Krolopa

Výzkumné centrum při ÚGS, zaměřené na německou literaturu v Čechách, bylo založeno v roce 2015 a nese jméno profesora Kurta Krolopa (1930 – 2016), jedné z celosvětově nejvýraznějších postav výzkumu této oblasti literární historie.

Centrum péče o duši

Centrum péče o duši propojuje duchovní doprovázení, poradenství a terapii. Organizuje interaktivní kursy, diskusní platformy, veřejné přednášky, semináře a další akce v této oblasti. Nabízí péči o niterný život, resilienci, hodnotovou orientaci a mezilidské vztahy. Centrum je zakotveno v životě a ve strukturách Univerzity Karlovy. Je nadkonfesijní a mezináboženské, spolupracuje i se sekulárními iniciativami v této oblasti.

Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury

Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury vzniklo v roce 2010 při Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. Jeho cílem je studovat literaturu spojenou s šoa/holokaustem a židovskou kulturu v českých zemích a ve střední Evropě.

Copernicus Academy

Cílem této sítě je propojit výzkumné a akademické instituce s úřady a poskytovateli služeb, usnadnit společný výzkum, vytvářet přednášky, školení, stáže a vzdělávací a školicí materiály s cílem vybavit budoucí generace výzkumníků, vědců a podnikatelů vhodnými dovednostmi.

CyberspaceLab

Laboratoř je posouvána vpřed týmem mladých studentů z oblasti teoretické psychologie, zabývají se ale také oblastí neurověd a počítačových věd a jsou odhodláni prohloubit chápání toho, jak lidé interagují s virtuálními prostředími a jak můžeme tyto znalosti využít a zlepšit dopady v reálném světě.

Library of Languages

Popularizační a vzdělávací platforma Library of Languages / Knihovna řečí (LoL) si klade za cíl rozšiřovat povědomí o takzvaných malých jazycích, podporovat jejich oborové i neoborové studium na Univerzitě Karlově a rozvíjet jeho kvalitu a dále stimulovat profesní uplatnění studentů a absolventů s jedinečnými jazykovými kompetencemi.

Theology & Contemporary Culture Research Group

Výzkumná skupina Theology & Contemporary Culture zkoumá bohaté dědictví teologických myšlenek, které dřímají ve světě ovládaném médii/technologiemi. Při tom se také snaží pochopit, co to znamená a co už neznamená být člověkem v současné evropské a globální kultuře.

Ústav pro klasickou archeologii

Ústav pro klasickou archeologii FF UK je i po své více než 100leté existenci jednou z nejdůležitějších institucí v ČR, která se specializuje na období antiky, hlavně na její materiální podobu.

Byro

BYRO je iniciativa založená lidmi z veřejné správy pro ty, kdo chtějí českou veřejnou správu posunout vpřed. Zaměřuje se na podporu inovací, digitální transformace a rozvoj rovných příležitostí. Nabízí platformu pro setkávání, sdílení zkušeností, vzdělávání a mentoring. Klade důraz na spolupráci a vzájemnou podporu mezi úředníky, aby společně překonali bariéry a zlepšili fungování veřejné správy pro občany.

Hyb4

Chci se stát rezidentem

Aktuálně je kapacita prostorů, které můžeme nabídnout rezidentům vyčerpaná. Sledujte naše webové stránky a další komunikační kanály, kde vám dáme vědět, až budeme vybírat nové projekty a organizace, které nám pomohou naplňovat naše vize a cíle.

Chci se stát rezidentem

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor dAktuálně je kapacita prostorů, které můžeme nabídnout rezidentům, vyčerpaná. Sledujte náš web a sociální sítě. Až budeme hledat nové projekty a organizace, které nám pomohou naplňovat naše vize a cíle, dáme vědět.o amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Naši rezidenti
Kapacita je momentálně zcela obsazena.

Chci předat zpětnou vazbu

Aktivity i prostory Kampusu Hybernská se snažíme neustále vylepšovat a omáhají nám k tomu i vaše připomínky.

Napište nám

Chci být součástí týmu

Pokud zrovna máme otevřené volné pracovní pozice, najdete je na našem webu.

Volné pozice

Dostávejte aktuality v e-mailu

Zaregistrujte se k našemu newsletteru a získávejte pravidelný přehled o akcích v Kampusu Hybernská.
Děkujeme za přihlášení k odběru newsletteru.
Nastala nějaká chyba. Zkuste prosím znova. Při opakujících se obtížích nás prosím kontaktujte.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.