Přístupnost

Kampus Hybernská, z. ú., IČO: 09822453, se sídlem Hybernská 998/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.kampushybernska.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

  • některé dokumenty uveřejněné na webu ve formátu PDF nejsou plně přístupné (všechny informace v dokumentu nejsou v textové formě, jsou tedy k dispozici pouze v obrazovém formátu) – u těchto dokumentů by jejich plnohodnotná elektronizace byla složitá a časově náročná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru. 

Níže uvedený obsah není přístupný, jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;

  • některá videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek během roku 2024.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 7. února 2023.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Kampusem Hybernská, z. ú., a to rovněž za použití automatizovaných nástrojů, zejména Google Lighthouse.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu kancelar@kampushybernska.cz.

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Ema Pospíšilová

ředitelka Kampusu Hybernská, z. ú.

reditelka@kampushybernska.cz 

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

email: pristupnost@mvcr.cz

Dostávejte aktuality v e-mailu

Zaregistrujte se k našemu newsletteru a získávejte pravidelný přehled o akcích v Kampusu Hybernská.
Děkujeme za přihlášení k odběru newsletteru.
Nastala nějaká chyba. Zkuste prosím znova. Při opakujících se obtížích nás prosím kontaktujte.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.