Studentstvo

Studentské aktivity i Kampusu Hybernská zaštiťuje iniciativa Studentská Hybernská. Politika, média, rovné příležitosti, klima, zdraví duševní i fyzické – to jsou jen některá z témat, která refletují na svých akademicko-kulturních akcích směrem ke svým spolužákům a vrstevníkům i širší veřejnosti.

Studentstvo_Studentska_Hybernska_Kampus_Hybernska_2

Studentská Hybernská

Studentská Hybernská komunikuje akademická témata široké veřejnosti, propojuje vysokoškolské studenty a studentky se středoškolskými a akademickou půdu s neziskovým sektorem. V našich prostorách se denně sdílí oborové know-how, pořádají kulturní, vzdělávací a jiné společenské akce: přednášky, workshopy, promítání, koncerty, čtení, výstavy.

U některých akcí je Studentská Hybernská přímo organizátorem, jiným poskytuje prostor. Společně s řadou sídlících spolků ve sdílených kancelářích je plně integrovanou součástí dění v Kampusu Hybernská, pořádá v něm většinu studentských aktivit během roku a utužuje studentský život na Univerzitě Karlově.

25
.
6
.
–⁠
25
.
6
.

Mapa meziprostorových spojení nebe

18:00
–⁠
20:00
zdarma
B.0 Garáž
26
.
6
.
–⁠
26
.
6
.

Pubkvíz na konec roku!

18:00
–⁠
20:00
zdarma
B.1 Sál
27
.
6
.
–⁠
27
.
6
.

Zdola | promítání dokumentu

20:00
–⁠
22:00
zdarma
B.1 Sál
28
.
6
.
–⁠
28
.
6
.

Všemi (ne)smysly!

14:00
–⁠
22:00
zdarma
E.-1 Sklep
Zobrazit celý program

Novinky

MEDITACE PRO FAKULTU pod záštitou Centra péče o duši UK

MEDITACE PRO FAKULTU pod záštitou Centra péče o duši UK

Srdečně zveme všechny studenty, zaměstnance a zájemce z řad veřejnosti k otevřené meditaci na půdě Filozofické fakulty. Společně vytvoříme prostor pro vědomé ztišení a meditaci v rámci pokračujícího léčebného procesu po prosincových tragických událostech.

Jak funguje Evropská unie? Před volbami je fajn to vědět!

Jak funguje Evropská unie? Před volbami je fajn to vědět!

Za měsíc se konají volby do Evropského parlamentu, které mohou zásadním způsobem ovlivnit evropskou politiku na následujících pět let. Změní se nejen Evropský parlament, ale také Evropská komise a Evropská rada. Znáte rozdíl mezi těmito institucemi? Rozumíte tomu, jak funguje v Evropské unii předkládání a schvalování legislativy? Znáte rozdíl mezi směrnicí, nařízením či doporučením? Přijďte na diskuzi 6. 5. od 19:00!

Které studentské spolky budou mít v Kampusu sdílené kanceláře?

Které studentské spolky budou mít v Kampusu sdílené kanceláře?

Studentská Hybernská už podruhé realizovala open-call pro studentské sdílené kanceláře, které se bezplatně nabízí v prostorách Kampusu Hybernská. Výběrová komise ve složení zástupců Studentské Hybernské, rektorátu a Akademického senátu UK vybrala spolky, které budou kanceláře obývat na následující tři semestry.

O iniciativě


Ve Studentské Hybernské dostane prostor k realizaci téměř každý studentský projekt, který má zajímavý nápad na akci – pokud je prostor a čas. Máme nicméně několik dramaturgických linek, které u nás hrají prim. Těmito linkami jsou:

 • Mediální a politická gramotnost Svět se mění a je potřeba to reflektovat. Zajímají nás jak klasická média, tak digitální svět, virtuální realita a umělá inteligence, stejně tak pravidelně pořádáme debaty k volbám a doplňkové programy o politice. Snažíme se mapovat českou scénu a dát nahlédnout i do dění v jiných zemích kolem nás.
 • Rovné příležitosti Proč všichni nemáme stejná práva a příležitosti? Věnujeme se LGBTQ+ otázkám, stejně tak jako feministickým tématům či menšinám obecně. Do rovných příležitostí řadíme též sociální problémy, strukturálně znevýhodněné skupiny obyvatel, kteří nemají stejné možnosti jako jiní. Třeba ve vzdělávání.
 • Udržitelnost a environmentální otázky Podle vědeckých predikcí je jasné, že se planeta otepluje a my musíme reagovat, abychom zabránili zkáze. S tím souvisí i další koncepty: zajímá nás jak udržitelný rozvoj, tak nerůst. Dáváme v debatě prostor všem názorovým proudům na to, jak planetu zachránit.
 • Naše zdraví Zásadní téma, které je vzhledem k tématům výše tak trochu průřezové. Všechno zmíněné, ať už vyhrocené sociální sítě, frustrace z nerovných příležitostí nebo klimatická krize, nás, mladé lidi, zcela jasně ovlivňují v jejich duševním zdraví. I proto je potřeba na něj v dnešní době myslet a nezapomínat ani na to fyzické.


Zásluhou těchto linií se nám lépe daří propojovat a sjednocovat náš program. Nebazírujeme na nich však na sto procent a oceníme každé zajímavé odbočení! Jen pozor: naše akce mají být akademického, popularizačního či kulturního rázu a musí být nestranné. Jasnou stopku mají například akce politických stran. Další výjimky jsou na diskuzi se studentskými koordinátory. Ti si vyhrazují právo v krajním případě akci odmítnout.

Program Studentské Hybernské je v roce 2023 spolufinancovaný Evropskou unií z grantového programu Evropský sbor solidarity. V něm se soustředíme na témata udržitelnosti a jejich popularizace.

Chcete spolupracovat?

Jste student*ka či studentský spolek, projekt nebo iniciativa a chtěli byste využít našich prostorů zdarma? Zde je návod, jak na to. Ještě, než k němu přejdeme, je ale důležité vědět, že se kalendář veřejných akcí uzavírá vždy 20. dne předchozího měsíce (tedy například 20. prosince uzavíráme kalendář na leden). To je potřeba mít na paměti a akce s námi plánovat vždy dostatečně dopředu. O dramaturgii našeho programu se dočtete výše. Pro veřejné akce nabízíme naše možnosti propagace skrze kanály Kampusu Hybernská a Studentské Hybernské.

Se soukromými akcemi, které ale děláme spíše výjimečně z důvodu nedostatečných kapacit, je to naopak: domlouvají se nejdříve 20. den v měsíci pro následující měsíc (tedy např. 20. ledna domlouváme soukromé akce na únor).

Jak si zajistit akci ve Studentské Hybernské:

 • Napište na emailovou adresu studentska@kampushybernska.cz. Váš email by měl obsahovat následující informace:
  • Název akce a její krátká anotace
  • Preferovaný datum konání akce a časové rozmezí (od přípravy až po konec akce)
  • Očekávaný počet lidí (a zda je veřejná, jen pro zvané, nebo soukromá)
  • Co je potřeba (dataprojektor, mikrofon, zvuková technika, židle navíc...)
  • O jaký spolek/organizaci/iniciativu se jedná (a jakou fakultou je případně zaštítěna)
  • Kontakt na zodpovědnou osobu (e-mail, telefon)
 • Rovnou můžete požádat o zamluvení konkrétního prostoru, který má Studentská Hybernská k dispozici. Jejich seznam naleznete v sekci Nabídka prostor. Pokud bude již prostor zabraný, zkusíme vás umístit do jiného prostoru, který bude také splňovat vaše požadavky.
 • Na zbytku se již domluvíme v e-mailech.
 • Můžete se těšit na příjemné prostory a my se budeme těšit na vás!

Nabídka prostor

B.1 Sál

Příklady využití: přednášky, diskuze, autorská čtení, promítání filmů

Kapacita: 40 osob

Vybavení: plátno, reproduktory, mikrofony, kabely

B.1 Cowork

Příklady využití: porady, workshopy, interní akce, hraní her, týmové akce

Kapacita: 20 osob

Vybavení: projektor, reproduktory, kabely, redukce, závěsy, kancelářské potřeby, flipchart

E.-1 Sklep

Příklady využití: filmová promítání, diskuze, panely, přednášky, workshopy, literární čtení, malé koncerty

Kapacita: 40 míst k sezení

Vybavení: projektor, plátno, reproduktory, kabely, redukce, mikrofony, klimatizace, nádobí

E.-1 Výstavní loď

Příklady využití: velké výstavy, koncerty na stání

Kapacita: 100 míst na stání

B.0 Garáž

Příklady využití: malé výstavy, swapy, blešáky, happeningy

Kapacita: 50 míst na stání

Studentské spolky

Tyto spolky mají na základě veřejného open-callu sdílené kanceláře v Kampusu Hybernská. Následující sestava je zvolená na kalendářní rok 2023. Open-call probíhá jednou za rok a mohou se do něj přihlásit spolky, projekty a iniciativy, které souvisí s Univerzitou Karlovou.

Mater Nostra

Jsme kolektiv studentek a studentů, jejichž společným cílem je vytvářet bezpečné, otevřené, inkluzivní a solidární prostředí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy prosté jakékoli diskriminace. Náš spolek je založen na myšlence vzájemné podpory studentů a jejich sebevzdělávání. Chceme aktivně vystupovat na podporu lidských práv, včetně těch sociálních, hospodářských a environmentálních, ale také na podporu práv zvířat. Dále chceme šířit povědomí o právu v jeho širším společenském kontextu se zvláštním zřetelem na jeho environmentální, feministické a socioekonomické souvislosti. Uvědomujeme si i naši společenskou odpovědnost a chceme sířit ve společnosti povědomí o právu a rozvíjet třetí roli univerzity, tedy její službu společnosti, která je vedle vzdělávání a výzkumu nedílnou složkou jejího postavení.

Společnost pro kognitivní vědu

Společnost pro kognitivní vědy usiluje o popularizaci vědeckého studia mysli a o propojení studentů vysokých škol i široké veřejnosti s předními osobnostmi z oblasti výzkumu a praxe. Nabízíme pravidelné přednášky, které jsou spojeny s možností studentských stáží, a snažíme se také popularizovat nejnovější objevy v této oblasti na sociálních sítích. Věříme, že šířením vědeckých poznatků k co největšímu počtu lidí, včetně studentů, badatelů a laické veřejnosti, a vytvořením platformy pro navazování spolupráce mezi studenty, odborníky a dalšími organizacemi, pomůžeme zlepšit porozumění mysli a duševnímu zdraví.

Zvol si info

Jedná se o tým mladých, aktivních a podnikavých lidí, kteří se zajímají o aktuální dění, média, dezinformace a další související témata. Rádi se učíme nové věci, rozvíjíme své lektorské dovednosti a ze všeho nejradši pak své znalosti předáváme dál. Pomocí vzdělávání bojujeme s dezinformacemi a dalšími nástrahami digitálního světa. Jsme Zvol si info a zlepšujeme mediální gramotnost v České republice a na Slovensku.

Zeptejte se Studenta

Jedná se o spolek studentů, kteří popularizují právo a snaží se přinést základy právní vědy blíže laické veřejnosti topící se v nehostinném moři paragrafů. V rámci aktivit odpovídají studenti ze spolku na zvídavé dotazy, píší články, natáčí videa, učí středoškoláky, pořádají přednášky a další. Pojítkem je nadšení pro právní vědu, takže je často uslyšíš debatovat o právních normách. Přidej se k debatě i ty!

WeFFUK

Spolek WeFFUK je spolek studentů českého jazyka a literatury. Snažíme se sdružovat zájemce o bohemistiku a na našich akcích dávat prostor mladým tvůrcům. Pořádáme autorská čtení a jiné akce s literární tematikou, které navštěvují nejen naši studenti, ale také širší veřejnost. Naším cílem je poskytnou zázemí pro mladé autory a představit český jazyk a literaturu z různých úhlů pohledu.

Stužák

Stužák je platforma studentských spolků a organizací, která spojuje studenty vysokých škol různých oborů humanitního zaměření (politologie, sociologie, práva, ekonomie), jenž pořádají vzdělávací workshopy a interaktivní hry pro středoškoláky. Série vzdělávacích aktivit má za cíl doplnit výuku na středních školách, rozvíjet kritické myšlení a zároveň zvýšit zájem žáků a žákyň o různá témata jako je politika, média či historie.

Studentské listy

Studentské listy jsou nezávislé médium zaměřené na studenty spravované výhradně studenty. Nestojí za námi žádná mediální společnost a žijeme z podpory našich čtenářů, čímž jsme v českém mediálním prostředí unikátní. Jsme projekt studentů středních a vysokých škol z celé České republiky.

Studenti IKSŽ

Spolek Studenti IKSŽ organizuje převážně přednášky a workshopy, primárně zaměřené na dění v českém mediálním prostoru. Jakožto studenti se často snažíme o propojení akademického prostředí a neformálních záležitostí. Členové našeho spolku jsou studenti Institutu komunikačních studií UK, což nám umožňuje pořádat různé neformální akce, jako jsou večírky nebo sportovní výjezdy. Tyto akce slouží k propojení studentů se specializacemi na našem institutu a zároveň ke zkvalitnění studentského života. Organizujeme také různé další neformální aktivity, které přispívají k tomu, aby se naše studentská komunita cítila propojená. 

Sirka

Studentský spolek Sirka, založený na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, usiluje o sdružování studentů Katedry sociální práce, zároveň však vytváří platformu pro mezioborovou spolupráci se studenty jiných pomáhajících oborů, protože věří, že multidisciplinární přístup je třeba podněcovat již během studia. 

Spolek si také klade za cíl přiblížit sociální práci veřejnosti – přinášet osvětu na poli mnohdy stigmatizovaných témat, přispívat do diskuze a v neposlední řadě naslouchat a dát hlas těm, kteří se v rámci naší společnosti z nějakého důvodu ocitli mimo hlavní proud.

safe space kolektiv

safe space, feministický kolektiv UK, je univerzitní spolek, který vychází z myšlenek intersekcionálního feminismu – myšlenek týkajících se rovnosti, solidarity a společenské a ekologické spravedlnosti. Spolek se snaží zvyšovat povědomí o těchto tématech sdílením odborných znalostí a zkušeností skrz vzdělávací přednášky, workshopy, konference a další akce s důrazem na propojování feministicky smýšlejících kolektivů. safe space kolektiv pořádá jednou měsíčně Gender Friday, besední večer na vybrané feministické téma. Členstvo spolku také kromě šíření know-how prosazuje vzájemnou podporu a solidaritu, zejména mezi studujícími. Činí tak na neformálních akcích (např. safe čtvrtek, knižní klub, zpívánky) nebo každý rok na Feministickém táboře (týden vzdělávání se i vytváření nových přátelství).

Proč jsme to nenahlásili (spolek NA*HLAS)

Iniciativa Proč jsme to nenahlásili (spolek NA*HLAS) je kolektivem 7 studujících různých oborů a univerzit, který se od roku 2020 zabývá problematikou sexualizovaného násilí. Naše činnost spočívá jak v detabuizaci a edukaci veřejnosti skrze naše sociální sítě (@procjsmetonenahlasili), tak v práci na různých projektech a organizaci veřejných akcí. V současné době také pracujeme na dvou odborných výzkumech, kterými chceme ještě více přispět k debatě a povědomí o rozšířenosti a závažnosti situace v ČR.

Potřebnej počítač

Potřebnej počítač je nezisková iniciativa, která vznikla v roce 2020 jako reakce na nedostatek počítačů pro online výuku během pandemie. Iniciativa sbírá staré počítače, vyčistí je, opraví, vylepší a poté distribuuje těm, kterým mohou pomoci s výukou či hledáním práce. Dětem, seniorům, sociálně slabým nebo uprchlíkům.

Politika nejen pro mladé

Politika (nejen) pro mladé je skupina studentů, která se snaží mladým lidem přiblížit a vysvětlit aktuální události, jejich širší souvislosti a probudit tak zájem o dění kolem nás. Projekt začal jako instagramový účet dvou lidí, rozrostl se však na další sociální sítě, do živých akcí i celoevropských soutěží. PNPM bylo nominované na Křišťálovou lupu nebo například vyhrálo druhé místo v celoevropské soutěži Evropského parlamentu Cena Karla Velikého. Teď tvoří tým PNPM přes dvacet nadšenců, kteří každý den informují o důležitých událostech a ty nejpodstatnější dávají do kontextu, který pomáhá (nejen) mladým se zorientovat v občas složitých problémech dnešního světa.

Miroslava

Miroslava je neformální sdružení studentů Institutu sociologických studií FSV UK. Jeho cílem je utvářet přátelské prostředí pro své kolegy*ně. Hlavní činností spolku je organizování akcí pro studenty ISS. Na těchto akcích se mohou studenti nejen poznat se svými kolegy napříč ročníky, ale i rozšířit své sociologické obzory. To je dáno jedinečným charakterem každé z našich akcí – tím, že klademe důraz jak na organizaci klasických studentských párty, tak i na organizaci akcí s edukativním přesahem pro spolužáky, kteří rádi získají sociologické znalosti i mimo školu v méně formálním prostředí.

Iniciativa Nahlas

Iniciativa Nahlas se jako studentská iniciativa zabývá problémem genderově podmíněného a sexualizovaného násilí na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Spolek vznikl v roce 2022 na základě konkrétní kauzy na Filozofické fakultě UK, kde dále primárně působí. Pořádáme setkání a debaty, spolupracujeme s ombudsmankou FFUK i dalšími subjekty a organizacemi, komentujeme vývoj přístupu vysokých škol k problematice genderově podmíněného násilí a zasazujeme se o kultivaci bezpečného prostředí pro všechny.

IAESTE

Organizace se zaměřuje na několik oblastí komplexní podpory a zlepšování různých aspektů studentského života. Usnadňuje výměnné stáže a aktivně propaguje tuto příležitost mezi studenty. IAESTE vyvinulo speciální program pro podporu zahraničních stážistů, kteří přijíždějí do České republiky. Podporuje propojování fakult a oborů prostřednictvím různých angažovaných studentských aktivit s cílem vytvořit živé a dynamické prostředí, které obohacuje vzdělávací zkušenost. Poskytuje jazykový trénink a usnadňujeme efektivní komunikaci mezi zahraničními stážisty a jejich českými kolegy a připravuje různorodý volnočasový program plný naplňujících zážitků mimo jejich stáž, a umožňující jim objevovat místní kulturu, památky a navazovat kontakty se svými vrstevníky. V neposlední řadě se IAESTE zavazuje k rozvoji soft skills, organizačních schopností a vedení u studentů.

Charlie

Charlie – queer spolek Univerzity Karlovy – nabízí studentkámům a akademickým pracovnicímíkům UK a jiných vysokých škol, stejně jako jejich přátelům a příznivcům, platformu pro seberealizaci, setkávání, zábavu a řešení společných problémů. Zaměřuje se především na rozvíjení společenského života LGBTQ+ lidí. Snahou je vzájemné sblížení různých lidí a změna často stereotypního pohledu na queer osoby, vytváření pestřejšího akademického i mimoakademického života všem, kdo zahodí případné předsudky a budou mít chuť využívat další nové možnosti vyžití nejen na univerzitní půdě. Charlie pořádá řadu pravidelných i mimořádných akcí a spolupracuje s řadou dalších spolků a organizací. Charlie je členem PROUD a na mezinárodní úrovni rovněž The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Queer Youth & Student Organisation (IGLYO).

European Horizons

European Horizons na Univerzitě Karlově je studentský think tank, který se zabývá tvorbou interaktivních akcí pro studenty, vydává výzkumné práce a vytváří poutavý obsah na sociálních sítích. Prostřednictvím těchto akcí se EH snaží podporovat interaktivní komunitu studentů tím, že pořádá a vytváří prostor pro vzdělávací, ale i zábavné akce. Spolek upozorňuje na zapojené studenty a prezentuje jejich vědecké práce a výzkum.

Co v Kampusu najdete?

Propojujeme vědu, kulturu, inovace a komunitu

Věda, inovace a vzdělávání
Věda, inovace a vzdělávání
Věda, inovace a vzdělávání

přednášky, debaty, kurzy

Hudba a divadlo
Hudba a divadlo
Hudba a divadlo

koncerty, jam sessions, divadelní představení, improvizace, performance

Výstavní prostory a umění
Výstavní prostory a umění
Výstavní prostory a umění

výstavy a vernisáže, komentované prohlídky, umělecké workshopy

Film a literatura
Film a literatura
Film a literatura

literární večery, autorská čtení, křesty knih, filmové projekce, pub quizy, debaty

Cirkularita
Cirkularita
Cirkularita

cirkulární a udržitelné aktivity, rukodělné workshopy

Didaktikon
Didaktikon
Didaktikon

Didaktikon je popularizační a vzdělávací centrum Univerzity Karlovy, které vzniklo ve spolupráci s Kampusem Hybernská, resp. hlavním městem Prahou. Jedná o místo určené pro všechny, kteří mají zájem o neformální přístup ke vzdělávání.

Kavárna Kampus
Kavárna Kampus
Kavárna Kampus

sezónní občerstvení, výběrová káva, dětská herna a otvíračka od pondělí do pátku 9–22 a v sobotu 10–21

Dostávejte aktuality v e-mailu

Zaregistrujte se k našemu newsletteru a získávejte pravidelný přehled o akcích v Kampusu Hybernská.
Děkujeme za přihlášení k odběru newsletteru.
Nastala nějaká chyba. Zkuste prosím znova. Při opakujících se obtížích nás prosím kontaktujte.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.