fbpx
Diskuze

Úkol Evropa | Montovna, nebo leader?

28/11 18:00-20:00
A.3 Patro
Vstupné: Zdarma
Úkol Evropa | Montovna, nebo leader?

Je Česko Country for the Future? Kam český průmysl směřuje na cestě dlážděné Zelenou dohodou a vnitřním trhem EU? Třetí díl cyklu #Úkol Evropa ​nazvaný Montovna, nebo leader? se koná v pondělí 28. listopadu v 18 hodin.

Mluvčími v panelové debatě budou:

Radek Špicar

Radek Špicar je absolventem Univerzity Karlovy v Praze a University of Cambridge. V minulosti působil jako náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku a později coby ředitel pro vnější vztahy Auto Škoda nebo ředitel think-tanku Aspen Institute Prague. V současné době působí jako viceprezident Svazu průmyslu a obchodu, který je největším tuzemským zástupcem českých podnikatelů. V akademické oblasti se Radek Špicar věnuje společenské odpovědnosti podniků a ekonomické diplomacii.

Přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK a Diplomatické akademii MZV. Je předsedou správní rady Vysoké školy umělecko-průmyslové a členem Corporate Council nadace Forum 2000. Mezi témata, kterým se dlouhodobě věnuje, patří ekonomická diplomacie, společenská odpovědnost podniků, kulturní průmysl a přínosy think-tanků a NGOs. Absolvoval Univerzitu Karlovu a University of Cambridge.

Jana Soukupová

Jana Soukupová je ředitelkou Kabinetu ministryně pro vědu, výzkum a inovace a zakladatelkou organizace Youth, Speak Up! Svou občanskou angažovanost projevila již v rámci studia na VŠE. Tam zahájila několik projektů věnovaných účasti mládeže v politice. Organizace YSU! je spin-offem těchto aktivit. V roce 2019 otevřela v Poslanecké sněmovně sérii pracovních skupin pro mladé lidi zaměřené na životní prostředí, duševní zdraví, digitalizaci a podporu vědců v rané fázi kariéry.

Od té doby je v kontaktu se stále širší komunitou mladých výzkumnic a výzkumníků. Koncem roku 2021, po roce pauzy v politice, během níž pracovala jako Head of Operations v gaming-oriented start-upu, se vrátila do veřejného sektoru právě jako ředitelka Kabinetu se zvláštním zaměřením na podporu žen ve vědě, mladých vědkyň a vědců, podporu podnikavosti a přenos vědeckých poznatků do praxe.

Tomáš Konečný

Tomáš Konečný se coby student doktorského oboru moderní hospodářské a sociální dějiny na FF UK věnuje vědecké kultuře a jejímu vztahu k hospodářskému využití poznatků, zejména na příkladech formování exaktních věd na přelomu 18. a 19. století a také akademické knižní kultury. S touto specializací působil jako vědecký asistent na Fakultě elektrotechnické ČVUT a coby výzkumný pracovník Národního technického muzea.

Vedle toho byl řadu let činný ve spolcích zaměřených na občanské vzdělávání a projektech, věnujících se neformálnímu vzdělávání mládeže, z nichž mnohé spoluzakládal. Působil jako předseda univerzitního spolku Centrum politických studií. Činný je též v akademické samosprávě, momentálně předsedá ediční komisi Akademického senátu UK a je členem Rady rovných příležitostí UK.

Registrace