fbpx
dílny

Klasické a ekologické techniky street artu | Classical and ecological street art techniques

17/02 17:00-20:00
Cirkulární dílna
Vstupné: 400,-
Klasické a ekologické techniky street artu | Classical and ecological street art techniques

Workshop bude zaměřený na seznámení účastníků s historií a vývojem graffiti a street artu. Budou prezentovány, a demonstrovány klasické metody street artu a graffiti včetně různých pomůcek, postupů a technik procesu tvorby a instalace objektů. Po krátké úvodní přednášce bude následovat praktická část, ve které účastníci budou moci uplatnit nově nabyté vědomosti a vyrobit si svoje vlastní dílo. Kromě klasických technik (např. marker, sprej, barva, návrh, realizace a použití šablon) se budeme věnovat i ekologickým, kombinovaným technikám (e. g. guerilla gardening, moss graffiti).

Lektor: kolektiv lektorů
Max. počet účastníků: 10


Registrace přes GoOut: https://goout.net/cs/klasicke-a-ekologicke-techniky-streetartu/szlseav/

The workshop will introduce the history and development of graffiti and street art. The participants will be presented with classical street art and graffiti methods will be presented, including various tools, procedures and techniques of creating and installing objects. A short introductory lecture will be followed by a practical part in which participants will be able to apply their newly acquired knowledge and produce their own work. In addition to classical techniques (e.g. marker, spray paint, design, realization and use of stencils) we will also focus on ecological, combined techniques (e.g. guerilla gardening, moss graffiti).

Date: 17 February
Time: 5–8 pm
Lecturer: a group of lecturers
Max. number of participants: 10
Price: 400 CZ

Registration via GoOut: https://goout.net/cs/klasicke-a-ekologicke-techniky-streetartu/szlseav/ 

Registrace ZDE