fbpx
dílny

Modelování reliéfu | Relief modelling

28/02 17:00 - 02/03
Cirkulární dílna
Vstupné: 1200,-
Modelování reliéfu | Relief modelling

Během dvou setkání získáte základní seznámení s tvorbou reliéfu – modelováním. Na základě předlohy, tedy Vaší autorské kresby, budeme vytvářet finální podobu reliéfu.

Materiálem pro Vaši tvorbu bude hlína. Velikost provedení do 30 x 30 cm. Zvolený geometrický tvar je libovolný.

Naučíte se pracovat se základními nástroji a postupy k dosažení výtvarného díla na pomezí sochy a reliéfního zobrazení.

Výsledkem bude tvůrčí činnost, jejímž omezením je jen Vaše představivost a zručnost. V případě dlouhodobého zájmu můžeme pokračovat v rozvíjení Vašich tvůrčích schopností v dalších setkáních.

Datum: 28. 2. a 2. 3.
Čas: 17:00–21:00
Lektor: Martin Pešek
Max. počet účastníků: 6
Cena: 1200 Kč

Registrace přes GoOut:
https://goout.net/cs/modelovani-reliefu/sznbdav/

During two meetings, you will get an introduction to relief modelling. Based on your own drawing as the template, we will try to create the final relief form.

The material used for modelling will be clay. Design size up to 30 x 30 cm. The chosen geometric shape depends on your personal preferences.

You will learn to work with basic tools and procedures to achieve a work of art balancing between sculpture and relief representation.

The result will be a creative activity limited only by your imagination and skill. In case of long-term interest, we can continue to develop your creative abilities in further meetings.

Date: 28 February & 2 March
Time: 17:00–21:00
Lecturer: Martin Pešek
Max. number of participants: 6
Price: 1200 CZK

Registration via GoOut:
https://goout.net/cs/modelovani-reliefu/sznbdav/

Registrace ZDE