fbpx
Diskuze

International Women’s Day in Science at Charles University

08/03 18:00-21:00
A.3 Patro
Vstupné: Zdarma
International Women’s Day in Science at Charles University

UK Point a Rada pro rovné příležitostí Univerzity Karlovy si Vás dovolují pozvat na akci, která propojuje Mezinárodní den žen a Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Oslovili jsme vědkyně ze zahraničí na všech fakultách a součástech UK a celá řada z nich přijala pozvání. Čeká nás proto diskuse žen z mnoha oborů a z celé plejády zemí a kultur. Diskusní části předchází promítání filmu Picture a Scientist, který nás uvede do problematiky postavení žen ve vědě. Diskusi moderuje doc. Věra Sokolová, předsedkyně Rady pro rovné příležitosti UK. Celý večer, protože je pojat opravdu mezinárodně, bude veden v angličtině.

S příběhy některých vědkyň, které se večera zúčastní, se můžete seznámit v článku magazínu Forum.

Další informace k akci zde.

Diskuzi moderuje:

Doc. Věra Sokolová, Ph.D., garantka magisterského studijního programu Genderová studia na FHS UK, předsedkyně Rady pro rovné příležitosti UK, místopředsedkyně pracovní skupiny pro rovnost a diversitu v Coimbra Group

Vystoupí:

Mgr. Anahí Villalba Pradas, Ph.D.

Camille Flore Marie Landri, M.Sc.

PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D.

Olivia Rose Howe, M.Phil

Dr. Cilia Lourdes Abad Marcano

Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.

Anna Tropia, Ph.D.

Dali Tsintskiladze Laxton, M.A.

doc. Valerie O`Leary, Ph.D.

Ghada Basem Bouz, Ph.D.

Mgr. Breana McCoy

Ivone Cristina Igreja e Sá, M.Sc., Ph.D.

Lorena Huffer, M.S

Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D.

doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.

Zsófia Csajbók, M.A., Ph.D.

Maria Stefania Massaro

Dr. Mariam Golshani

JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.

Registrace