fbpx
hudba

HYB4 Hudba: Hybrid Sessions #28

30/03 19:30-23:00
E.0 Sál
Vstupné: dobrovolné
HYB4 Hudba: Hybrid Sessions #28

Hybrid Sessions je každoměsíční událost konající se v Kampusu Hybernská. Akce vždy začíná kratším improvizačním vystoupením dvou hudebníků, kteří spolu nikdy v takovéto konstelaci nehráli a kteří – ideálně – přicházejí z různých hudebních scén. Po koncertě následuje jam session, který je otevřený všem hudebníkům bez ohledu na žánrové zaměření. Chceme vytvořit prostředí pro kreativní tvorbu v přítomném okamžiku, nic není předem určené, jediným očekáváním je vysoká úroveň bytí v přítomnosti. Základní backline (bicí, kytarová komba, PA, klavír) je zajištěn.

Robert Fischmann – flétna
Žofie Kašparová – flétna

Flétnista a multiinstrumentalista Robert Fischmann absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. F. Malotína. Během studia Anglistiky a obecné lingvistiky na Filozofické fakultě UK se začal věnovat jazzové improvizaci. Zkušenosti sbíral v natolik rozdílných kapelách jako Taliesyn, Baroque Jazz Quintet, Irish Dew, C&K Vocal či Linha Singers. Pravidelně účinkoval i s popovými umělci jako je Lenka Filipová či Marie Rottrová. V rámci jazzové hudby má za sebou spolupráci např. s Concept Art Orchestra, Jazz Dock Orchestra, s orchestrem Gustava Broma, s Brianem Charettem či s Lionelem Loueke. Tato žánrová rozkročenost mu je vlastní i v současnosti: jako zpěvák figuruje ve world-music skupině Bran, jako flétnista je členem česko-polského sextetu Štěpánky Balcarové a Małgorzaty Hutek, jako perkusista spoluvede devítičlenný brassband TooT Ensemble a v neposlední řadě coby multiinstrumentalista a zpěvák působí v kapele Nerez&Lucia. Nejnovějším projektem je trio s Davidem Dorůžkou a Martinem Novákem, které zpracovává mj. židovskou liturgickou hudbu. Debutové cd má vyjít u Animal Music na podzim 2023.

Žofie Kašparová je česká flétnistka žijící mezi Prahou a Göteborgem. Její široký žánrový záběr sahá od klasické hudby přes švédskou a bulharskou lidovou hudbu, blízkovýchodní hudbu až po jazz. V roce 2020 vydala své debutové album Impressions se švédským kvartetem Peacock Tree. Skladby jsou inspirované švédskou mlhavou krajinou i ruchem velkoměsta a prolíná se v ní komorní hudba, jazz i vlivy různých světových tradic. Je též součástí orchestru Bosphorus Ensemble, který se zaměřuje na hudbu blízkého východu a severní Afriky, experimentálního orchestru Göteborgs alternativa orkester a dalších projektů. Ve svém sólovém projektu Žofiiny miniatury experimentuje s s flétnou, hlasem, looperem, švédskými lidovými melodiemi a volnou improvizací. Žofie vystudovala obor World Music Performance na Academy of Music and Drama ve švédském Göteborgu, Konzervatoř Jaroslava Ježka a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Foto: Anna Baštýřová

Hybrid Sessions is a monthly series at Kampus Hybernská. We feature an opening improvised duo set with two musicians coming from different backgrounds to form a new constellation. Afterwards, we host a jam session open to all musicians, regardless of background. We want to create an open environment where musicians feel free to be creative at the moment, nothing is predetermined and the only expectation is a high level of presence. A basic backline will be provided.

Robert Fischmann – flute
Žofie Kašparová – flute

Flutist and multi-instrumentalist Robert Fischmann graduated from the Prague Conservatory in the class of Prof. F. Malotín. While studying English and General Linguistics at the Faculty of Arts at Charles University, he began to devote himself to jazz improvisation. He gained experience in such diverse bands as Taliesyn, Baroque Jazz Quintet, Irish Dew, C&K Vocal and Linha Singers. He has also performed regularly with pop artists such as Lenka Filipová and Marie Rottrová. In jazz music he has collaborated with the Concept Art Orchestra, Jazz Dock Orchestra, Gustav Brom Orchestra, Brian Charette and Lionel Loueke. He is a vocalist in the world-music group Bran, as a flutist he is a member of the Czech-Polish sextet of Štěpánka Balcarová and Małgorzata Hutek, as a percussionist he co-leads the nine-member brass band TooT Ensemble, and last but not least, as a multi-instrumentalist and vocalist he is active in the band Nerez&Lucia. His most recent project is a trio with David Dorůžka and Martin Novák, performing Jewish liturgical music. His debut CD is to be released by Animal Music in autumn 2023.

Žofie Kašparová is a Czech flutist living between Prague and Gothenburg. Her wide range of genres extends from classical music through Swedish and Bulgarian folk music, and Middle Eastern music to jazz. In 2020 she released her debut album Impressions with the Swedish quartet Peacock Tree. The compositions are inspired by Sweden’s misty landscape and the bustle of the big city and blend chamber music, jazz and influences from various world traditions. She is also part of the Bosphorus Ensemble, which focuses on music from the Middle East and North Africa, the experimental Göteborgs Alternative Orchestra and other projects. In her solo project Žofia’s Miniatures she experiments with flute, voice, looper, Swedish folk melodies and free improvisation. Žofia studied World Music Performance at the Academy of Music and Drama in Gothenburg, Sweden, the Jaroslav Ježek Conservatory and Musicology at the Faculty of Arts, Charles University.

Photo: Anna Baštýřová