fbpx
galerie

HYB4 Galerie: Dračí ovoce / Dragon fruit

28/04 18:00 - 20/05
Galerie HYB4
Vstupné: Zdarma
HYB4 Galerie: Dračí ovoce / Dragon fruit

Umělci: Jan Heres, Markéta Kolářová, Laura Limbourg

Kurátor: Karolína Juřicová

Vernisáž: 28. 04. v 18:00

Otevírací doba galerie:
Pondělí–Pátek: 9–21 hod
Sobota: 10–20 hod

Místem seznámení a těžištěm rozvoje malířského potenciálu těchto tří umělců (Heres, Kolářová, Limbourg) byla pražská Akademie výtvarných umění. Přes ateliéry výrazných českých malířů (Martina Mainera, Josefa Bolfa, Michaela Rittsteina a Jiřího Sopka) každý dosáhl jedinečného repertoáru figurativní malby. K tomu jim přispěla či přispívá cesta do vzdálené Asie. Dračí ovoce je poté plodem nebojácného kaktusu, který se umí přizpůsobit a růst jako nezmar. S tímto příměrem se dokáže mladá generace Y-Z určitě ztotožnit. Paradoxem je, že dračí ovoce není přirozenou a původní plodinou Asie, ale je to importované ovoce tropického pásma. V dnešním globálním světě vítězí individualita a prorůstání kořenů, tedy kultur.

Artists: Jan Heres, Markéta Kolářová, Laura Limbourg

Curator: Karolína Juřicová

Opening: April 28, 6pm

The gallery is open:
Mon–Fri: 9am–9pm
Sat: 10am–8pm

The Prague Academy of Fine Arts was the meeting place and the center of attention for the development of the painting potential of these three artists (Heres, Kolářová, Limbourg). Through the studios of prominent Czech painters (Martin Mainer, Josef Bolf, Michael Rittstein and Jiří Sopek), each achieved a unique repertoire of figurative painting. The journey to distant Asia contributed and contributes to this. The dragon fruit is then the fruit of a fearless cactus which can adapt and grow like no other. The young generation Y-Z can definitely identify with this parable. The paradox is that dragon fruit is not an indigenous crop of Asia, it is an imported tropical fruit. In today’s global world, individuality and the growth of roots, i.e. cultures, win.