fbpx
událost

Trh s filozofy: postavení a prekarizace humanitních a společenskovědních oborů

21/06 18:00-21:00
B.1 Sál
Vstupné: Zdarma
Trh s filozofy: postavení a prekarizace humanitních a společenskovědních oborů

Proč je výuka humanitních oborů na vysokých školách v ČR podceňována? Co stojí za vtipem “volná pokladna”, který míří na absolventy humanitně zaměřených fakult? Lze výsledky společenskovědních výzkumů vnímat skrze kategorie impaktu a užitku? A v čem jsou humanitní a sociální vědy v dnešní době přínosné – a pro koho?

Panelová diskuze si neklade za cíl na výše zmíněné otázky zodpovědět. Budeme však mluvit o tom, jak se proměňovalo vnímání a ohodnocení “měkkých věd”, co stojí za podfinancováním humanitních oborů na vysokých školách a proč březnový protest “Hodina pravdy” vyvolal tak silnou rezonanci nejen v rámci akademie, ale i napříč českou veřejností. 

Diskuze se zúčastní socioložka doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D., a filozof doc. Jakub Jirsa, Ph.D. Událost je pořádána filozofickým podcastem ConFlux ve spolupráci se studentským spolkem ASambláž.