fbpx
výstava

Cesta ke zdroji

30/09 19:00 - 25/11
D.0 Artivist Lab
Vstupné: Zdarma
Cesta ke zdroji
Umělec: Epos 257

Vernisáž: 30. 9. 2023, 19:00–24:00
Doba trvání výstavy: 30. 9. – 25. 11. 2023
Otevírací doba Artivist Labu: po, st, čt 15:00–18:00

Ve svých posledních projektech umělce zajímá město, jeho místa propojená ne-místy, jako celek. Zkoumání městské krajiny skrze specifickou úzkou perspektivu, kterou si předem vytyčí. Jeden z těchto projektů je jeho cesta Botičem. Důležité je zde fyzické prožívání prostředí při zdolávání a putování terénem. Analýza předchozích zkušeností se stává symbolikou, která zároveň vytváří zorné pole, jímž se Epos 257 dívá.

Epos 257  je český umělec pracující s urbanistickým prostředím a ikonografií města. Svými intervencemi často cílí na citlivá společenská témata, opakovaně se dotýká zejména problematiky veřejného prostoru a konfrontuje ho s jeho institucionálním pojetím. Pro Epose je charakteristický insiderský vhled do městské krajiny, především však způsob, jakým je tento prostor využíván a hranice toho, co je a co není veřejné.

Epos 257 je absolventem Vysoké školy umělecko-průmyslové a členem mezioborového uskupení Ztohoven.

Epos 257  je pseudonym, v němž se číslo  „257“ odkazuje na paragraf zaměřený na poškozování cizí věci, se kterým umělec přicházel opakovaně do styku. Výtvarníkova identita zůstává neznámá.