fbpx
beseda

Richard Wagner a jeho Židovství v hudbě – Pavel Sládek a Jiří Starý

14/12 18:00-19:30
C.0 Čítárna
Vstupné: Zdarma
Richard Wagner a jeho Židovství v hudbě – Pavel Sládek a Jiří Starý

Wagnerův spis Židovství v hudbě vyšel roku 1850, dodnes však probouzí spory, otázky a diskuse. Jsou badatelé, stojící v tradici různých vědeckých diskurzů (judaistického, germanistického, historického, lingvistického) schopni shodnout se na interpretaci a hodnocení textu, který byl napsán ani ne před dvěma sty lety? Setkání nad čerstvě vydanou knihou bude mít podobu diskuse nad těmito otázkami v úzkém okruhu těch, kteří k podobě knihy v té či oné podobě přispěli.