fbpx
konference

Informační seminář o programu URBACT a Evropské městské iniciativě

08/02 14:00-17:00
A.3 Patro
Vstupné: Zdarma
Informační seminář o programu URBACT a Evropské městské iniciativě

Cílem akce je seznámit zástupce a pracovníky měst s výzvou URBACT Innovation Transfer Networks, s Evropskou městskou iniciativou a v neposlední řadě propojit aktéry udržitelného rozvoje měst a funkčních městských oblastí. Seminář je konceptuálně zarámován regionálními inovačními systémy, které představí URBACT Expert doc. Viktor Květoň z PřF UK.