fbpx
Diskuze

Rizika a příležitosti komunikace duchovních hodnot v kyberprostoru

08/12 18:00-20:00
A.3 Patro
Vstupné: Zdarma
Rizika a příležitosti komunikace duchovních hodnot v kyberprostoru

Zveme vás na diskusní mezináboženský dialog

V jakém smyslu může sdílení duchovních hodnot posilovat lidskou odolnost v dobách krizí? A jak takovému sdílení mohou napomoci technické možnosti, které máme k dispozici? Kde je třeba mít na paměti, že počítačová technika nemůže nahradit osobní komunikaci? A v čem může být kybernetický prostor zrádnější, úspěšněji vytvářet iluze bezpečí, lidi manipulovat, šířit extremistické náboženské představy nebo duchovních témat zneužívat k politickým cílům? Covid a následně válka na Ukrajině nám ukázaly, jak narostl význam kyberprostoru a co vše je možné jeho prostřednictvím sdílet. O pozitivních i problematických zkušenostech s komunikací duchovních hodnot v kyberprostoru s vámi budou mluvit lidé z různého náboženského prostředí, křesťanského, židovského i muslimského.

Diskutující:

prof. Ivana Noble Ph.D. – ředitelka Ekumenického institutu, ETF UK

Mgr. Pavol Bargár M.St., Ph.D. – odborný asistent na katedře religionistiky ETF UK

Mgr. Robert Řehák Ph.D.- Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání MZV ČR

Mgr. David Maxa  reformní rabín, spoluzakladatel progresivní židovské komunity Ec chajim v Praze

Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D. – evangelický farář pro menšiny

Kristián Dembický– student arabistiky a dějin a kultury islámských zemí FF UK, učitel islámu ve Společnosti Safina (Safina Society)

Speciální host: Dr. David Fox Sandmel Ph.D. (USA)  rabín, předseda Mezinárodního židovského výboru pro mezináboženské konzultace