Rizika a příležitosti komunikace duchovních hodnot v kyberprostoru

Rizika a příležitosti komunikace duchovních hodnot v kyberprostoruRizika a příležitosti komunikace duchovních hodnot v kyberprostoru
Date
Date
8
.
12
.
2022
–⁠
8
.
12
.
2022
Time
Time
7:00 pm
-
9:00 pm
Place
Place
A.3 Patro
Organizer
Organizer
Kampus Hybernská z.ú.
Type of action
Type of action
Others
Accessibility
Type of action
Accessible
For children
English friendly
Admission
Admission
Zdarma
Accompanying program
Accompanying program
No

Zveme vás na diskusní mezináboženský dialog

V jakém smyslu může sdílení duchovních hodnot posilovat lidskou odolnost v dobách krizí? A jak takovému sdílení mohou napomoci technické možnosti, které máme k dispozici? Kde je třeba mít na paměti, že počítačová technika nemůže nahradit osobní komunikaci? A v čem může být kybernetický prostor zrádnější, úspěšněji vytvářet iluze bezpečí, lidi manipulovat, šířit extremistické náboženské představy nebo duchovních témat zneužívat k politickým cílům? Covid a následně válka na Ukrajině nám ukázaly, jak narostl význam kyberprostoru a co vše je možné jeho prostřednictvím sdílet. O pozitivních i problematických zkušenostech s komunikací duchovních hodnot v kyberprostoru s vámi budou mluvit lidé z různého náboženského prostředí, křesťanského, židovského i muslimského.

Diskutující:

prof. Ivana Noble Ph.D. - ředitelka Ekumenického institutu, ETF UK

Mgr. Pavol Bargár M.St., Ph.D. - odborný asistent na katedře religionistiky ETF UK

Mgr. Robert Řehák Ph.D.- Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání MZV ČR

Mgr. David Maxa - reformní rabín, spoluzakladatel progresivní židovské komunity Ec chajim v Praze

Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D. – evangelický farář pro menšiny

Kristián Dembickýstudent arabistiky a dějin a kultury islámských zemí FF UK, učitel islámu ve Společnosti Safina (Safina Society)

Speciální host: Dr. David Fox Sandmel Ph.D. (USA)  rabín, předseda Mezinárodního židovského výboru pro mezináboženské konzultace

Virtuální výstava

Galerie

No items found.

Záznam série

Podívejte se na záznam celé série.

Doprovodný program

No items found.
December 8, 2022