Informace k právu na informace

KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. je povinným subjektem, který má podle  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  povinnost poskytovat informace vztahující se k působnosti KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú.

Níže najdete postup, jak jsou žádosti o informace vyřizovány, případně jak lze proti postupu KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. v této věci podat odvolání či stížnost. Rovněž níže naleznete dosud poskytnuté informace v anonymizované podobě.

Postup vyřizování žádostí o informace, odvolání a stížnost

Postup naleznete na stránce Právo na informace.

Poskytnuté informace v anonymizované podobě včetně žádosti

Výroční zprávy dle zákona o právu na informace

Invitations by e-mail

Sign up for our newsletter and get regular updates on events and news from Kampus Hybernská.
Thank you for subscribing to the newsletter.
There was some kind of mistake. Please try again. In case of recurring difficulties, please contact.
By submitting the form, you agree processing of personal data.