fbpx
výstava

HYB4 Galerie: Dno Den / Rock Bottom

06/02 18:00 - 01/04
Galerie HYB4
Vstupné: Zdarma
HYB4 Galerie: Dno Den / Rock Bottom

𝐊𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐯𝐚𝐧𝐞́ 𝐩𝐫𝐨𝐡𝐥𝐢́𝐝𝐤𝐲 𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐬𝐚́𝐳̌ / 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞:

𝟏𝟒. 𝟑. | 𝟏𝟖:𝟎𝟎
Komentovaná prohlídka výstavy Dno den s umělkyní Lenkou Tyrpeklovou a kurátorem výstavy Filipem Kazdou.
VSTUP ZDARMA

(EN) Guided tour of the exhibition The Rock Bottom with artist Lenka Tyrpeklova and exhibition curator Filip Kazda.
FREE ADMISSION

𝟐𝟖. 𝟑. | 𝟏𝟕:𝟑𝟎

Projekce dokumentu Z očí do očí a diskuse s odborníky

VSTUP ZDARMA, registrace nutná

Po komentované prohlídce s autorkou výstavy proběhne projekce filmu Z očí do očí a následná diskuse. Finský dokument Z očí do očí přibližuje zkušenost, kdy se v rámci mediace setkávají rodinní příslušníci, jejichž blízcí byli zavražděni, s jejich pachateli. Je to těžké téma, ale citlivě ukazuje, jak restorativní setkávání mohou přispívat k uzdravení i těch nejtěžších ran a bolestí našich životů. Pusťte si trailer.

Po promítání bude následovat diskuze s odbornicemi a odborníky o možnostech naplnění potřeb obětí, pachatelů a jejich blízkých prostřednictvím restorativních setkání:

Petra Masopust Šachová – Institut pro restorativní justici

Michal Špejra – Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Šárka Weberová – Institut léčení a prevence traumatu

Promítání dokumentu v Kampusu Hybernská souvisí s tématem vězeňství, které ohledává aktuální výstava Lenky Tyrpeklové Dno den (k vidění do 1. dubna). Zároveň je promítání s diskusí také součástí roadshow kampaně #zOčídoOčí, při které Institut pro restorativní justici cestuje po celé ČR a upozorňuje na to, že řešení konfliktů vzájemným dialogem má smysl. Dialog z očí do očí pomáhá napravovat mezilidské vztahy a vytváří prostor pro sdílení vlastních pocitů, zkušeností nebo emocí. Přesvědčte se sami!

Akci organizuje Kampus Hybernská ve spolupráci s Institutem pro restorativní justici.

𝟑𝟎. 𝟑. | 𝟏𝟖:𝟎𝟎
Performance a komentovaná prohlídka výstavy s autorkou a kurátorem výstavy.
VSTUP ZDARMA

Poslední příležitost navštívit výstavní projekt Dno den umělkyně Lenky Tyrpeklové v produkci HYB4 Galerie Kampusu Hybernská.
V rámci dernisáže oživne instalace „Tak trochu z jiného těsta“ pod taktovkou režisérky Zuzany Šklíbové ve formě performance. Účinkují: Daniela Voráčková a Jana Kozubková.

Instalace rozměrově kopíruje borskou celu. Čas je zde velmi nekvalitně naplňován a jeden den je jako druhý. Repetitivní úkony, které gradují až v nesmyslné procesy a „rituály“, si vězni postupem času tvoří možná právě i jako obranný mechanismus.

(EN) Performance and guided tour with artist and exhibition curator.
FREE ADMISSION

The last opportunity to visit the exhibition project The Rock Bottom of artist Lenka Tyrpeklová produced by HYB4 Galerie of Kampus Hybernská.

As part of the closing, the installation „A little bit from another dough“ under the baton of director Zuzana Šklíbová will come to life in the form of a performative event. Performers: Daniela Voráčková and Jana Kozubková.

The installation dimensionally copies the Bor cell. Time is spent very poorly here, and one day is like the next. Over time, prisoners create repetitive actions that escalate into meaningless processes and „rituals“, perhaps even as a defense mechanism.

O VÝSTAVĚ/ ABOUT THE EXHIBITION

𝐃𝐍𝐎 𝐃𝐄𝐍/ 𝐑𝐎𝐂𝐊 𝐁𝐎𝐓𝐓𝐎𝐌 (EN below)
𝟕. 𝟐. – 𝟏. 𝟒. 𝟐𝟎𝟐𝟑
𝐔́𝐭–𝐒𝐨 𝟏𝟑:𝟎𝟎–𝟏𝟗:𝟎𝟎
𝐕𝐬𝐭𝐮𝐩 𝐙𝐃𝐀𝐑𝐌𝐀
Jsme země se 70% recidivou. To je zásadní ukazatel nefunkčnosti vězeňského systému, který má vliv na životy tisíců lidí, nejen těch vězněných. Kde se tedy nachází nápravná a reintegrační funkce, kterou by primárně nápravné zařízení mělo naplňovat?
Podložen dlouhodobou spoluprací s vězenkyněmi i vězni z Bělušic a Plzně zkoumá umělecký projekt Lenky Tyrpeklové současnou podobu českého vězeňství a otevírá diskuzi o možné budoucí reformě.

Podstatná je v projektu Dno den především pozice ženy v prostředí, které se nijak významně neliší od mužských věznic, a nereflektuje tak ani základní ženské potřeby spojené například s hygienou během menstruace. Přestože výsledná výstava vizualizuje devastaci sebevědomí nebo momenty, kdy žena uvěří, že jí tato odplata, úpadek citu a šikana náleží, jsou tyto situace primárně reflektovány skrze krásu a precizně komponované obrazy. Fascinace krásnými „živými“ freskami kompenzuje tuto diverzitu hnusu a absurdity. Hledání krásných obrazů může být tím, co stabilizuje nelehkou situaci žen ve vězení.

Zásadní součástí výstavy je i audio stopa hlasové performerky Annabelle Plum, jež je jakousi kakofonií, která celý dojem umocňuje. Od smutného broukání se mění až ve zvířecí skřeky, které jsou na poslech téměř nesnesitelné jako prostředí samo. Ve věznici je nejhorší právě onen hluk a rachot.

V uměleckém projektu Dno den, který Lenka Tyrpeklová pro HYB4 Galerii Kampusu Hybernská připravuje poslední čtyři roky, také upozorňuje na důvody, které vězeňské zkušenosti často předcházejí. Jsou jimi například špatná dostupnost vzdělávání, zdravotní péče, dostupnost základních potřeb nebo endemicky špatná sociální situace. Výstavu proto provází úvaha z knihy Jsou věznice překonané americké feministky a aktivistky Angely Y. Davis: „Zkuste si představit společnost, v níž rasa a třída nejsou primárně určující faktory trestu.
”Tématům, která výstava Dno den otevírá, se bude věnovat také doprovodný program organizovaný ve spolupráci s odborníky a odbornicemi na tuto problematiku

….

(EN) 𝐑𝐎𝐂𝐊 𝐁𝐎𝐓𝐓𝐎𝐌
𝟕. 𝟐. – 𝟏. 𝟒. 𝟐𝟎𝟐𝟑
𝐓𝐮𝐞𝐬𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐝𝐚𝐲 𝟏 𝐩𝐦 – 𝟕 𝐩𝐦
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐟𝐫𝐞𝐞
The recidivism rate in the Czech Republic is at 70%. It is a critical indicator of the dysfunctional prison system that affects thousands of people, not only those imprisoned. What happened to the corrective and reintegration functions that a correctional facility should primarily fulfil?

The project explores the world behind the wall and its social impact, but above all, it should open a discussion about its future reformation

….

Grafika: Kryštof Doležal, Breisky
Foto: Michal Ureš