fbpx
Diskuze

Infodemie v časech celospolečenských změn

03/04 18:00-20:00
Hyb4City 3.patro A
Vstupné: Zdarma
Infodemie v časech celospolečenských změn

Pandemie/epidemie onemocnění COVID-19 i válka na Ukrajině upozornily na fenomén infodemie (tzn. šíření nadměrného množství informací, včetně nepravdivých a nepřesných, které zhoršuje pochopení a řešení jakéhokoliv problému), jenž prohlubuje celospolečenské krize. Proč si nevystačíme s pojmy jako fake news či dezinformace, které celý problém spíše zatemňují, než aby nám ho umožnily lépe pochopit? Proč zapomínáme na rozdíl mezi omylem a lží? Autoři nové monografie COVID-19 infodemie (nakladatelství Academia) Ladislav Dušek, Václav Moravec a Marek Vácha (předmluva) budou v dialogu s publikem nahlas přemýšlet o tom, jaká jsou východiska a řešení různých typů infodemií.    

Vystoupí:


  • Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., je profesorem na Lékařské a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a vedoucím Institutu biostatistiky a analýz LF MU. Od roku 2014 působí jako ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména analýza klinických a biologických dat a zdravotnická informatika.


  • Mgr. Marek Vácha, Ph.D. je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií na 3. lékařské fakultě UK, kde působí také jako předseda akademického senátu. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

  • PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D., působí na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK v Praze a na katedře produkce FAMU. Specializuje se na problematiku audiovizuálních médií v éře digitální mediamorfózy, novinářskou etiku, automatizovanou žurnalistiku a žurnalistiku umělé inteligence. Jako novinář pracoval v Českém rozhlase i soukromých rozhlasových stanicích. Dosud působí jako moderátor a dramaturg pořadů České televize.


Program:

17:30 Registrace

18:00 Diskuse

19:00 Networking 

Registrace