fbpx
galerie

HYB4 Galerie: Figurama 23

27/11 18:00 - 16/12
A.1 HYB4 Galerie
Vstupné: dospělí 60Kč / děti, studenti a důchodci 30Kč
HYB4 Galerie: Figurama 23

Vernisáž: 27. 11. 2023, 18:00

Doba trvání výstavy: 27. 11. – 16. 12. 2023
Otevírací doba galerie: Út–So 13–19
Místo: A.1 HYB4 Galerie (vstup u vrátnice)

FIGURAMA je mezinárodní projekt zaměřený na figurální tvorbu (kresba, malba, socha), který má za cíl mapovat a porovnávat přístup ke ztvárnění lidského těla na jednotlivých participujících vysokých uměleckých školách. FIGURAMA však plní i další důležitý úkol. Vede studenty k pochopení, že kresba, včetně té figurální, je nepostradatelnou součástí všech uměleckých oborů.

Opening: 27 November 2023, 6 pm

Exhibition duration: 27 November – 16 December 2023
Gallery opening hours: Tue-Sat 1pm – 7pm
Location: A.1 HYB4 Galerie (at the main entrance)

Entry: adults 60 CZK / children, students, retired 30 CZK

FIGURAMA is an international project focused on figurative art (drawing, painting, sculpture), which aims to map and compare the approach to the representation of human body in individual participating art universities. However, FIGURAMA also fulfils another important task. It leads students to the understanding that drawing, including figurative drawing, is an essential part of all artistic disciplines.