AI4BS - AI for Body and Soul

AI4BS - AI for Body and SoulAI4BS - AI for Body and Soul
Datum
Datum
23
.
5
.
2024
–⁠
23
.
5
.
2024
Čas
Čas
9:00
–⁠
17:00
Místo
Místo
A.3 Sál
Pořadatel
Pořadatel
Hyb4City
Druh akce
Druh akce
Věda a inovace
Přístupnost
Druh akce
Bezbariérové
Pro děti
English friendly
Vstupné
Vstupné
zdarma
Doprovodný program
Doprovodný program
Ne

Univerzita Karlova ve spolupráci s prg.ai uspořádá jednodenní konferenci na téma “Co může nabídnout a co již nabízí umělá inteligence člověku pro podporu jeho tělesného i duševního zdraví”. Dopolední přednáškový program zahájí zvanou přednáškou “Augmented Intelligence to Improve Cancer Screening” Prof. Peter Kuhn, ředitel Michelson Center for Convergent Bioscience na University of South California. Ve druhé části dopoledního programu se můžete těšit na přednášky našich akademických a výzkumných pracovníků. Odpolední program bude věnován diskusím v rámci tematických workshopů, jejichž účelem bude mimo jiné navázat nové spolupráce mezi členy akademické obce UK a těmi, kteří by výsledky výzkumné práce v oblasti umělé inteligence chtěli a mohli využít.

Kde: Kampus Hybernská, A.3 patro

Kdy: 23. 5. 2024

URL: https://bioinformatics.cuni.cz/ai4bs2024

Kontakt: Marcel Kraus marcel.kraus@ruk.cuni.cz

Programový výbor: Aleš Bartoš (3. LF UK a FNKV), David Hoksza (MFF UK), Lukáš Kačena (prg.ai), Jan Kratochvíl (MFF UK), Josef Šlerka (FF UK), Martin Víta (FZÚ AV ČR)

Call for papers

Programový výbor konference přijímá abstrakty přednášek pro dopolední část akce. Přednášky v českém případně anglickém jazyce by měly být plánovány na 20–25 minut. Jednotící téma přednášek je “Využití umělé inteligenci v péči o tělesné a duševní zdraví člověka”. Abstrakty v délce do 1 strany A4 zadávejte prostřednictvím formuláře na webové stránce konference do níže uvedeného termínu. Z došlých návrhů programový výbor vybere příspěvky doporučené k ústní prezentaci. Programový výbor může některé příspěvky doporučit k prezentaci formou posteru, případně navrhnout přesun do odpolední workshopové části.

Call for workshops

Programový výbor konference přijímá návrhy na témata workshopů, které se budou konat v odpolední části akce. V současné době zvažujeme mj. následující témata:

  • Komunikace lékař-pacient v době konverzační AI
  • Interpretabilita ML / DNN modelů v medicíně
  • Simulační medicína a velké jazykové modely
  • AI jako nástroj ve výzkumné praxi v lékařských vědách
  • Reskilling a upskilling pro lékaře v kontextu využívání AI
  • Jak nadesignovat sylabus semináře o AI pro mediky
  • Etické aspekty využívání AI ve zdravotnictví

Budeme rádi, když seznam těchto témat rozšíříte, anebo vyjádříte svůj zájem o aktivní účast v rámci některého z výše uvedených.

Navrhovaná témata by měla mít interdisciplinární charakter: měla by obsahovat jednak prvek AI a souvislost s některou z oblastí "body and soul” – nemusí se tedy jednat jen o témata z oblasti medicíny a zdravotnictví.

Finální výběr témat workshopů bude zohledňovat i zaměření příspěvků v dopolední části. V případě, že mezi konferenčními příspěvky zaslanými do dopolední části bude kolekce obsahově příbuzných článků, může programový výbor vyzvat jejich tvůrce k jejich prezentaci v rámci příslušného workshopu.

Návrhy workshopů zadávejte prostřednictvím formuláře na webové stránce konference do níže uvedeného termínu.

Termín zaslání abstraktů přednášek a návrhů workshopů: 10. 4. 2024

Termín zveřejnění přijatých přednášek a workshopů: 20. 4. 2024

Virtuální výstava

Galerie

No items found.

Záznam série

Podívejte se na záznam celé série.

Doprovodný program

No items found.
May 23, 2024