HYB4 Galerie: Martin Matoušek, Martin Bobek – Druhy

HYB4 Galerie: Martin Matoušek, Martin Bobek – DruhyHYB4 Galerie: Martin Matoušek, Martin Bobek – Druhy
Datum
Datum
2
.
2
.
2022
–⁠
25
.
2
.
2022
Čas
Čas
19:00
–⁠
20:00
Místo
Místo
A.1 HYB4 Galerie
Pořadatel
Pořadatel
Kampus Hybernská z.ú.
Druh akce
Druh akce
Výstava
Přístupnost
Druh akce
Bezbariérové
Pro děti
English friendly
Vstupné
Vstupné
Zdarma
Doprovodný program
Doprovodný program
Ne

Společná výstava malíře Martina Matouška (*30. 9. 1976, Hořice v Podkrkonoší) a Martina Bobka (*25. 6. 1985, Třebíč) je setkáním autorů, jejichž projev se vzájemně doplňuje díky společnému výrazovému prostředku, jímž je hrana, a díky shodné látce - betonu, který oba příležitostně používají. Matoušek a Bobek se pohybují v oblasti označované jako abstrakce.

V přístupu k ní se naopak zřetelně liší: Matouškovi slouží k podtržení individuálního projevu zdůrazňujícího jedinečnost každého obrazu, Bobkovi k uplatnění rozvíjejícího se systému obdobných geometrických struktur začleněných do vyššího, obecného celku. Zatímco východiskem Matouška stále bývá smyslový zážitek tkvící kdesi v pozadí jeho práce, který se nemusí ve vlastním obraze projevit, u Bobka jde o soustavu nabývajících či ubývajících tvarů otevírající se nekonečné tvarové proměnlivosti, jejímž zdrojem bylo původně vztahování se k prázdnému vnitřnímu prostoru.

Zatímco z Matouškových rozměrných obrazů pronikají příležitostně znaky odkazující k nejrůznějším podnětům, Bobkovy objekty vycházejí z kontrastu skutečných přírodnin, zaměněných v poslední době za přirozené světlo, a pevného řádu, jako by tyto opačné složky nemohly být bez sebe, nanejvýše je jedna ztlumena na úkor druhé. „Druhy“ v sobě obsahují rozmanité třídy a útvary ústící v typu, do nějž proniká podvratný život.

Otevřeno od pondělí do pátku 9:00-21:00, v sobotu 10:00-20:00

Martin Bobek *25. 6. 1985, Třebíč 

V letech 2010–2016 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze Ateliér Sochařství II / škola  Jindřicha Zeithammla. 

Ve své tvorbě se zaměřuje z větší části na geometrii, jakožto prostředek přiblížení vlastního vyjádření. Ovlivnění přírodou i architekturou je propojeno s určitou nahodilostí a intuitivním vývojem díla. Materiálově se přiklání nejvíce k betonu a dřevu, ale nevylučuje ani jiné. U některých objektů používá formy kopané do země. Tyto „artefakty“ nejvíce podporují náhodnost vnějšího výsledku, zde je kladen důraz i na vnitřní prostor. 

Martin Matoušek *30. 9. 1976, Hořice v Podkrkonoší 

Od roku 2008 žije a pracuje v Praze. 

Ve své práci se věnuje krajinomalbě, kde řízeným rozpadem poznaného přetváří realitu vstříc abstraktním rovinám. Skrze tento proces překladu a znovu-uspořádání nalezených abstraktních bodů Matoušek vytváří nové verze poznaného v rámci charakteristického rukopisu při použití různých medií. Na obrazech poté dochází k dezinformačním iluzím ve smyslu obsahu i formy. 

Virtuální výstava

Galerie

No items found.

Záznam série

Podívejte se na záznam celé série.

Doprovodný program

No items found.
February 25, 2022