PŘEKVAPIVÉ DĚJINY: NEOBVYKLÉ PERSPEKTIVY V DĚJEPISE | Seminář pro učitelé

PŘEKVAPIVÉ DĚJINY: NEOBVYKLÉ PERSPEKTIVY V DĚJEPISE | Seminář pro učiteléPŘEKVAPIVÉ DĚJINY: NEOBVYKLÉ PERSPEKTIVY V DĚJEPISE | Seminář pro učitelé
Datum
Datum
21
.
6
.
2024
–⁠
21
.
6
.
2024
Čas
Čas
9:00
–⁠
16:00
Místo
Místo
A.4 Didaktikon
Pořadatel
Pořadatel
Externí spolupráce
Druh akce
Druh akce
Podnikavost a vzdělávání
Přístupnost
Druh akce
Bezbariérové
Pro děti
English friendly
Vstupné
Vstupné
1800 Kč
Doprovodný program
Doprovodný program
Ne

Dějiny mají často předvídatelný charakter příběhů o státech, politických dějinách, osobnostech a dalších ustálených způsobech vyprávění. Seminář se zaměří na méně tradiční způsoby, jak žákům představit historická témata. Na osvědčených lekcích z výuky si ukážeme, jak může vykročení z obvyklých postupů podpořit motivaci žáků k poznávání minulosti. Může vhodně zvolená perspektiva pomoci žákům porozumět i složitým historickým procesům? Jak se nově podívat na notoricky známé prameny? Účastníci se převážně workshopovou formou budou moci seznámit s principy práce s rozmanitými perspektivami ve výuce a odnesou si také konkrétní lekce použitelné ve výuce.

Lektoři: Marek Fapšo, Václav Sixta, Pavla Sýkorová

PROGRAM

9.00 – 9.30 Perspektivy v badatelské výuce dějepisu

V úvodní části semináře se seznámíme s možnostmi, jak přinášet rozmanité perspektivy do výuky. Vytvoříme také prostor pro sdílení dosavadních zkušeností účastníků semináře.

9.30 – 11.00 Na úsvitu dějin

O nejstarších dějinách lidstva, pokud se vůbec shodneme, kdy začínají, toho víme opravdu málo – a přesto docela dost. Obraz, který nám přináší současná věda, je poněkud jiný, než jsme se učili ve škole a než sami obvykle učíme. Opravdu žil člověk původně v něčem, co můžeme označovat jako „přirozený stav“? Máme si nejstarší lidské kultury představovat jako „jednodušší“ či „primitivnější“ než ty naše současné? Kdo a proč vlastně založil první lidská města? A co znamená, když řekneme, že člověk „vynalezl“ zemědělství? Workshop „Na úsvitu dějin“ nabídne alternativní pohledy na počátky lidského rodu s důrazem na jejich didaktické využití při rozvoji konceptů historického myšlení.

11:00 – 11:15  Pauza na občerstvení

11:15 – 12:45 Fresky, tapisérie, iluminace: zkoumání netradičních středověkých zdrojů

Středověké prameny nám skýtají mnohé příležitosti. Můžeme se ponořit do šedesátimetrového komiksu, hledat skryté významy na freskách kostela nebo si na základě iluminací představovat, co asi tehdejší lidé dělali. Pomocí aplikace HistoryLab.cz budeme hledat odpovědi na otázky: Jak probíhala středověká invaze? Proč tančili s kostlivci? a Čím mohly být ženy ve středověku? V průběhu workshopu si vyzkoušíme práci s HistoryLabem (doporučujeme vlastní počítač) a s žákovskými výstupy z těchto cvičení.

12.45 – 13.15 Pauza na oběd

13.15 – 14.45 Cukr, káva, limonáda…

Když procházíme supermarketem, ani nás nenapadne uvažovat o dějinách. Možná je to ale škoda. Ve workshopu si představíme lekce zaměřené na historii kolonialismu perspektivou komodit jako jsou čokoláda nebo čaj. Jaké příběhy se skrývají za tradičním anglickým čajem a belgickou čokoládou? Zamyslíme se nad tím, k čemu může být ve výuce dobrá perspektiva na pomezí přírodopisu, zeměpisu a dějepisu.

14.45 – 15.00 Pauza na občerstvení

15.00 – 16.00 Rozcestník a závěr

V závěrečné části semináře se vrátíme k jednotlivým workshopům a k obecným principům, které jsou spojeny s hledáním nových úhlů pohledu ve výuce. Představíme si také doporučení na další metodiky a lekce, které mohou rozšířit téma semináře.

Cena semináře 1800 Kč vč. DPH. Účast na semináři lze hradit ze šablon. Občerstvení na semináři bude zajištěno. Odkaz na platbu bude zaslán účastníkům po přihlášení.

Virtuální výstava

Galerie

No items found.

Záznam série

Podívejte se na záznam celé série.

Doprovodný program

No items found.
June 21, 2024