HYB4 Gallery
Média

Podmínky žen v českých věznicích byly jedním z témat loňských výstav HYB4 Galerie Kampusu Hybernská

HYB4 Galerie funguje v Kampusu Hybernská sedmým rokem. Je koncipovaná jako konfrontační prostor uvádějící práce tradičních i nových médií. Jsou zde prezentovány práce laiků, ale i špičkových a etablovaných umělců i umělkyň. HYB4 Galerii tvoří dva prostory Kampusu Hybernská: menší C.0 HYB4 Galerie je veřejnosti přístupná zdarma a podporuje především začínající umělce a umělkyně, větší A.1 HYB4 Galerie v minulosti hostila například výstavy Milana Kunce, Milana Knížáka nebo LUSTR – mezinárodní festival ilustrace.

26.1.2024
Podmínky žen v českých věznicích byly jedním z témat loňských výstav HYB4 Galerie Kampusu Hybernská

V pondělí 6. 2. 2023 zahájil Kampus Hybernská vernisáží výstavu HYB4 Galerie: Dno Den umělkyně a pedagožky Lenky Tyrpeklové, poukazující na problémy českého vězeňského systému, a to primárně z ženské perspektivy. Vybraná audiovizuální díla byla na vernisáži k vidění jako živá představení. Vystoupila hlasová performerka Annabelle Plum a Daniela Voráčková s Janou Kozubkovou v naléhavé performance režisérky Zuzany Šklíbové. Součástí vernisáže dvou výstav byl i koncert francouzské hudebnice Jeanne Susin.

Autorka výstavy Dno Den Lenka Tyrpeklová se problematikou českého vězeňského systému zabývá od roku 2017: „Jsme země se sedmdesátiprocentní recidivou. To je zásadní ukazatel nefunkčnosti vězeňského systému, který má vliv na životy tisíců lidí, nejen těch vězněných. Kde se tedy nachází nápravná a reintegrační funkce, kterou by primárně nápravné zařízení mělo naplňovat?” Podložen dlouhodobou spoluprací s vězenkyněmi i vězni z Bělušic a Plzně, zkoumal její umělecký projekt současnou podobu českého vězeňství a otevíral diskuzi o možné budoucí reformě.

Podstatná byla v projektu Dno Den především pozice ženy v prostředí, které se nijak významně neliší od mužských věznic, a nereflektuje tak ani základní ženské potřeby spojené například s hygienou během menstruace. Přestože výsledná výstava vizualizovala devastaci sebevědomí nebo momenty, kdy žena uvěří, že jí tato odplata, úpadek citu a šikana náleží, byly tyto situace primárně reflektovány skrze krásu a precizně komponované obrazy. Fascinace krásnými „živými“ freskami kompenzovala diverzitu hnusu a absurdity. Hledání krásných obrazů může být tím, co stabilizuje nelehkou situaci žen ve vězení.

Zásadní součástí výstavy byla i audio stopa hlasové performerky Annabelle Plum, jež byla jakousi kakofonií, která celý dojem umocňovala. Od smutného broukání se měnila až ve zvířecí skřeky, které jsou na poslech téměř nesnesitelné jako prostředí samo. Ve věznici je nejhorší právě onen hluk a rachot.

Umělecký projekt Dno Den, který Lenka Tyrpeklová pro HYB4 Galerii připravovala předešlé čtyři roky, také upozorňoval na důvody, které vězeňské zkušenosti často předcházejí. Jsou jimi například špatná dostupnost vzdělávání, zdravotní péče, dostupnost základních potřeb nebo endemicky špatná sociální situace. Výstavu proto provázela úvaha z knihy Jsou věznice překonané americké feministky a aktivistky Angely Y. Davis: „Zkuste si představit společnost, v níž rasa a třída nejsou primárně určující faktory trestu.

Tématům, která výstava Dno Den otevírala, se věnoval také doprovodný program organizovaný ve spolupráci s odborníky a odbornicemi na tuto problematiku.

Galerie

No items found.

Invitations by e-mail

Sign up for our newsletter and get regular updates on events and news from Kampus Hybernská.
Thank you for subscribing to the newsletter.
There was some kind of mistake. Please try again. In case of recurring difficulties, please contact.
By submitting the form, you agree processing of personal data.