International středa: CU founding on the 5th

International středa: CU founding on the 5thInternational středa: CU founding on the 5th
Datum
Datum
10
.
4
.
2024
–⁠
10
.
4
.
2024
Čas
Čas
18:00
–⁠
22:00
Místo
Místo
E.-1 Sklep
Pořadatel
Pořadatel
Studentstvo
Druh akce
Druh akce
Studentstvo
Podnikavost a vzdělávání
Věda a inovace
Přístupnost
Druh akce
Bezbariérové
Pro děti
English friendly
Vstupné
Vstupné
zdarma
Doprovodný program
Doprovodný program
Ne

We have over 10,000 foreign students at Karlovy Vary. Are you one of them and want to meet others? Or do you want to meet a local? Are you sorry you don't know each other better? Or are you a "Buddie" and looking for a suitable "English-friendly" event to go to together? Then come to the Kampus every Wednesday from 6pm for our regular informal meetings. The events are open to Czech and international students from all our faculties and other Prague universities! Come for pub quizzes, language exchanges, lectures, swaps, karaoke or just for a chat. The whole initiative is sponsored by our student ambassadors and societies in cooperation with the university and the Student Hybernska.


Víš, že na Karlovce máme přes 10.000 zahraničních studujících? Mrzí tě, že se lépe neznáte? Nebo seš „Buddík“ a hledáš vhodnou „English-friendly“ akci, kam byste mohli společně zajít? Tak přijď každou středu od šesti do Kampusu na naše pravidelná neformální setkání. Akce jsou přístupné pro české i zahraniční studující ze všech našich fakult i ostatních pražských vysokých škol! Doraž na hospodské kvízy, jazykové výměny, přednášky, swapy, karaoke nebo prostě jen tak na kus řeči. Celou iniciativu zaštiťují naši studentští ambasadoři a spolky ve spolupráci s univerzitou a Studentskou Hybernskou.

Virtuální výstava

Galerie

No items found.

Záznam série

Podívejte se na záznam celé série.

Doprovodný program

No items found.
April 10, 2024