SONDA UNIVERZITNÍ s Milenou Králíčkovou

SONDA UNIVERZITNÍ s Milenou KrálíčkovouSONDA UNIVERZITNÍ s Milenou Králíčkovou
Datum
Datum
7
.
11
.
2022
–⁠
7
.
11
.
2022
Čas
Čas
19:00
–⁠
21:00
Místo
Místo
A.3 Patro
Pořadatel
Pořadatel
Kampus Hybernská z.ú.
Druh akce
Druh akce
Ostatní
Přístupnost
Druh akce
Bezbariérové
Pro děti
English friendly
Vstupné
Vstupné
Zdarma
Doprovodný program
Doprovodný program
Ne

S mnoha západoevropskými univerzitami pojí Univerzitu Karlovu dlouhá desetiletí systematicky budované spolupráce, ale jak je to ve vztahu k Ukrajině? Má směrem k tamějším akademickým institucím naše univerzita také tradici dlouhodobé spolupráce, lze aktuálně na co navazovat, ať už jde o přírodovědné, technické nebo humanitní obory? Podařilo se naše kontakty po začátku války zintenzivnit, případně navázat zcela nové vazby mezi českými a ukrajinskými akademiky? Koordinuje Univerzita Karlova svou pomoc Ukrajině s dalšími českými univerzitami, popřípadě s ústavy Akademie věd? Jak vypadá podpora ukrajinských studentů třeba v oblasti mimořádných stipendií, jaké mají možnosti získat či dokončit vzdělání v České republice? A jak vidí paní rektorka poválečnou spolupráci?

 Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Rektorka Univerzity Karlovy

Vystudovala Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy. Věnuje se výzkumu v oblasti reprodukční medicíny a prenatálního vývoje. Akademický rok 1998/1999 strávila díky stipendiu Fulbrightovy komise na Harvard University v USA., na klinickém pracovišti v Reproductive Endocrine Unit Massachusettské všeobecné nemocnice. Je autorkou mnoha hojně citovaných vědeckých prací.Od roku 1996 pracovala na Lékařské fakultě v Plzni na Ústavu histologie a embryologie a na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice v Plzni. V letech 2010 - 2013 zastávala pozici proděkanky pro rozvoj LF UK v Plzni, v letech 2014 - 2021 pozici prorektorky pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy. Od roku 2022 je rektorkou UK.

 Doc. Mgr. Marie KOLDINSKÁ, Ph.D.

Historička, scenáristka a moderátorka, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a spolupracuje s Českou televizí, mimo jiné na pořadu Historie.cs, specializuje se na politické a vojenské dějiny a na problematiku historické paměti.

Virtuální výstava

Galerie

No items found.

Záznam série

Podívejte se na záznam celé série.

Doprovodný program

No items found.
November 7, 2022