Hudba a divadlo
Film a literatura

KAFKUS HYBERNSKÁ 2024

Od 19. do 23. 3. 2024 se v Kampusu Hybernská konal Týden Franze Kafky. Kampus se tak na pět dní proměnil v laboratoř pátrající po podstatě Kafkova génia, jehož odkaz zůstává často pod nánosem povrchní vrstvy turistického boomu.

3.4.2024
Magdaléna Daňková
KAFKUS HYBERNSKÁ 2024

Scénická čtení, panelové diskuse, vzdělávací workshop, pop-up galerie, site-specific performance či hudební vystoupení – všechny tyto aktivity směřovaly k oživení Kafkovy jedinečné mytologie.

Na konci března jsme zvali širokou veřejnost, aby se připojila k odkrývání tajuplné, ale i veselé a šibalské tváře Franze Kafky. Cílem akce Kafkus Hybernská 2024 bylo změnit pohled na významného autora a snaha o to objevit nové dimenze jeho díla. Vycházejíce z topologií Kafkovy prózy i deníků, jsme přetvořili prostory Kampusu Hybernská v místa, které evokovala Kafkovo literární dílo. Ať už ve smyslu imerzivního divadla, ve kterém se divák zcela volně pohybovat ve vymezeném prostoru a mohl na základě vlastního rozhodnutí sledovat inscenované situace či dokonce do nich sám vstupovat, tak ve smyslu site specifickém, tedy inscenací v prostoru, který je netradiční a explicitně nedivadelní.

Kampus Hybernská, který ve své podstatě buduje kulturní prostory na netradičních místech – sklepní galerie, přetváření neopracovaných prostor v sály pro umělecké výstupy – je takřka geniálním místem pro jedinečný „kafkovský“ zážitek. Jaká je definice přídavného jména, ustáleného dnes již v tolika jazycích – kafkovský? A má i svůj pozitivní význam? Nedílnou součástí program byly také vědecké diskuse, interaktivní semináře a další přiblížení vědeckého náhledu studentstvu, zájemcům o tvorbu Franze Kafky a široké veřejnosti.

Akce byla součástí platformy Kafka 2024.

PROGRAM (for ENG scroll down)

PONDĚLÍ

Warming up

HYB4 Film: Playing Kafka Showcase
18. 3. | 20:00–22:00 | C.0 Čítárna
Pražské videoherní studio Charles Games ve spolupráci s Goethe Institutem připravuje nové interaktivní zpracování vybraných děl Franze Kafky s názvem Playing Kafka. Přednáška s vývojáři představí veřejnou verzi první části hry Proces.
Vstupné: zdarma

ÚTERÝ
Zahájení festivalu KAFKUS Hybernská 202419. 3. | A.0 Cirkulární hub
Připojte se k odkrývání tajuplné, ale i veselé a šibalské tváře Franze Kafky, změňte s námi pohled na významného autora a objevte nové dimenze jeho díla.

18:30 Slavnostní zahájení s premiérovou projekcí krátkého filmu animátorky Bety Suchanové: Vítej doma.

19:15 Otevření pop-up galerie, komentovaná prohlídka výstavy o Franzi Kafkovi s názvem Exit. Umělci: Milan Kunc, Jiří David, F1Pioneer, Petr Nikl, Jan Paul, Ivan Krajíček.

Komorní výstava dosvědčuje neutuchající a mnohosměrný inspirační potenciál Kafkova literárního díla. Kurátor: Filip Kazda.
Vstupné: zdarma

HYB4 Hudba: Die Verwandlung (DE)
19. 3. | 19:30–23:00 | E.0 SálHamburské trio interpretující světy Franze Kafky ve své autorské tvorbě. Narativní esence, atmosférické zvukové krajiny, slova, tělo a hlas. Die Verwandlung pracuje s hudbou a scénickým uměním, aby přeneslo literaturu Franze Kafky na jeviště. „Bylo to snad zvíře, když ho tak uchvátila hudba?“ (Franz Kafka: Proměna)
Vstupné 150 Kč v předprodeji / 200 Kč na místě

STŘEDA
Debata o Kafkovi s českými filozofy pro školní skupiny a učitele
20. 3. | 9:00–12:20 | A.4 Didaktikon
Debata o současných otázkách filozofie s profesorem Miroslavem Petříčkem a doktorem Matějem Králem z Filozofické fakulty UK. Na debatu navazují tematické workshopy zaměřené na Kafkův odkaz. Registrace na tento program probíhá prostřednictvím rezervačního systému noona.
Vstupné: zdarma pro školy a učitele

HYB4 Čítárna: Podcast Lit živě | Co dneska s Kafkou? 
20. 3. | 19:00–21:00 | C.0 Čítárna
Kafka zemřel před sto lety. A protože jeho dílo neshořelo v kamnech Maxe Broda, čteme ho dodnes. Dokáže v nás ještě Kafka zažehnout nadšení? Nebo depresi? Živé natáčení podcastu Radia Wave Lit s Honzou Dlouhým, Evou Soukeníkovou a jejich hosty. 
Vstupné: zdarma

HYB4 Divadlo: Kafka has left the building | Česko-německý kabaret20. 3. | 20:30–22:00 | E.0 Sál
Dokumentárně-fiktivní pražský performance-kabaret Das Thema – To téma inscenuje Kafku sto let po jeho smrti nezaujatě a po svém. V bludišti klišé a jubilejních oslav si klade otázku, co dnes z Kafky ještě zbylo. Zkoumá prolnutí mezi spisovatelovým životem, dílem a komercializací obojího. To téma vede diváky k reflektování jejich vlastního pohledu na Kafku. Tak pojďme slavit! Kafka žil a psal v dvojjazyčné Praze. Inscenace je proto dvojjazyčná. 
Vstupné: 200 Kč v předprodeji / 250 Kč na místě

ČTVRTEK
Workshop Playing Kafka
21. 3. | 17:00–18:30 | A.4 Didaktikon
V čem spočívá výjimečnost fikčních světů Franze Kafky? Videohra Playing Kafka umožňuje se virtuálně ponořit do tajemného světa jeho románu. Interakcí s herním světem, zapojením dialogů s postavami a interaktivními hádankami se hráči vydávají na kafkovskou cestu. Workshop vede Filip Komberec
Vstupné: 100 Kč v předprodeji

Panelová diskuze Kafka a jazyky
21. 3. | 18:30–19:30 | C.0 Čítárna
Mezioborová diskuze vědců napříč fakultami Univerzity Karlovy zaměřená na Franze Kafku ve vztahu k jednomu z definičních rysů tehdejší multikulturní Prahy – vícejazyčnosti. Pořádá: Library of Languages.  
Vstupné: zdarma

HYB4 Hudba: KAFK Marold Langer-Philippsen (DE) + Lotus Wash (CZ)
21. 3. | 19:30–23:00 | E.0 Sál
Auditivní putování Marolda Langera-Philippsena (DE) po stopách Kafky s technickými prostředky jeho doby – rozhlasem, telefonem, řečí, psacím strojem a novinami. Rozhlasový a mediální umělec, performer a scénický výtvarník pochází z Mnichova a žije mezi Berlínem a Bratislavou. David Herzig (Lotus Wash) je jedním z předních undergroundových producentů české elektronické scény. Jeho hudba představuje spontánní komunikaci člověka a stroje. 
Vstupné: 100 Kč v předprodeji / 150 Kč na místě

PÁTEK
HYB4 Dílna: Výroba hmyzích hotelů22. 3. | 16:30–19:30 | Cirkulární dílna
Hmyzí hotel je útočiště pro různé druhy hmyzu, kterým poskytuje potravu, úkryt a místo pro rozmnožování. Workshop je vhodný pro děti i dospělé, kteří mají zájem o přírodu a ekologii. Návštěvníci se naučí, jak vytvořit hmyzí hotel z recyklovaných materiálů jako jsou dřevo, sláma, karton, plechovky nebo lahve. Workshop odkazuje na motivy povídky Proměna. 
Vstupné: 400 Kč
Kapacita: 6 lidí

Workshop Playing Kafka
22. 3. | 17:00–18:30 | A.4 Didaktikon
V čem spočívá výjimečnost fikčních světů Franze Kafky? Videohra Playing Kafka umožňuje se virtuálně ponořit do tajemného světa jeho románu. Interakcí s herním světem, zapojením dialogů s postavami a interaktivními hádankami se hráči vydávají na kafkovskou cestu.
Vstupné: 100 Kč v předprodeji

Clemens Dirmhirn, Dr.: Průměrný a kolektivní. O Kafkově Společenství darebáků
22. 3. | 17:00–18:30 | A.4 Didaktikon
Clemens Dirmhirn předkládá podrobnou četbu Kafkovy krátké prózy Společenství tuláků a poukazuje na některé hlavní rysy jeho intertextuální poetiky „přepisování“. Po prezentaci bude následovat neformální diskuse s moderátorem a účastníky. Clemens Dirmhirn studoval germanistiku a afrikanistiku ve Vídni, Paříži a Berlíně. Nedávno mu vyšla kniha o Kafkových krátkých prózách a komunitních diskursech. V současné době pracuje na digitálním vydání deníků Maxe Broda.
Přednáška proběhne v anglickém jazyce bez překladu.
Vstup: zdarma

Pub kvíz: Na pivo s Kafkou
22. 3. | 18:30–19:30 | C.0 Čítárna
Kdo byl Franz Kafka doopravdy? Spisovatel, filozof, ale v neposlední řadě také Žid, Němec a Pražan. Přijďte se o jeho multilingvní identitě dozvědět více a poznejte Prahu první poloviny 20. století. Akce se koná pouze v češtině či slovenštině. 
Kapacita: 6 týmů po 5-6 lidech.
Vstup: zdarma po registraci
Pořádá spolek Fachschaft Germanistik Prag.

SOBOTA
HYB4 Čítárna: Kolektivní performance Kafkův snář23. 3. | 18:00–23:00 | E.0 Sál a další místa
Týdenní program nazvaný Kafkus Hybernská završí kolektivní performance, která na několik hodin promění dvory i sklepy Kampusu v roztodivné výjevy z děl Franze Kafky. Bude se číst, psát na stroji, uzavírat pojištění, tančit, hladovět i muzicírovat. Zajímá nás Kafka šibal, Kafka zelený, veselý i temný, Kafka zamilovaný. Hlavním motivem je sen a cílem oceánská plavba! Několik desítek přízraků, několik hodin před odplutím: cesta snem, cesta k hrobu, cesta do nového světa. Kafka vzkazuje: „Směšně ses vystrojil pro tento svět.“ Neopakovatelná kolektivní performance „Kafkův Snář“, která oživí ducha Kafkových děl. Do akce se zapojí vystupující různého zaměření.
Vstupné: zdarma

PARTNEŘI

Partneři projektu: Univerzita Karlova, Goethe Institut, Kafka 2024


Záštita: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze

Finanční podpora: Česko-německý fond budoucnosti

Mediální partneři: ČRo Vltava, Radio Wave, Radio 1

Autorka vizuálu: Bety Suchanová
Literární večery v dramaturgii redakce revue Prostor v Čítárně HYB4 jsou realizovány s finanční podporou hl. m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.

PROGRAM

Franz Kafka Week at the Kampus Hybernská (March 19 – March 23)
For five days, the Kampus Hybernská will be transformed into a laboratory in search of the essence of Kafka's genius, whose legacy often remains under the superficial layer of the tourist boom. Staged readings, panel discussions, educational workshops, pop-up galleries, site-specific performances and musical performances will all aim to bring Kafka's unique mythology to life.

HYB4 Film: Playing Kafka Showcase
18 March | 8pm–10pm | C.0 Čítárna
The Prague video game studio Charles Games in cooperation with the Goethe Institute is preparing a new interactive treatment of selected works by Franz Kafka called Playing Kafka. A lecture with the game developers will introduce the public version of the first part of the game – The Trial.
Admission: free

Opening of the KAFKUS Hybernská festival
19 March | A.0 Circular Hub
Join us in uncovering the mysterious, but also hilarious and mischievous face of Franz Kafka, change your view of the important author and discover new dimensions of his work.
6:30pm Screening of a short film Welcome home by animator Bety Suchanová
7:15pm Opening of the pop-up gallery and guided tour of the exhibition on Franz Kafka entitled Exit.
Admission: free

HYB4 Music: Die Verwandlung (DE)
19 Mar | 7:30pm-11pm | E.0 Hall
Hamburg-based trio interpreting the worlds of Franz Kafka into their original music and stage presence. Narrative essences, atmospheric soundscapes, words, body and voice: Die Verwandlung works with music and stagecraft to bring Franz Kafka's literature to the stage. 
"Was he an animal when he was so taken by music?" (Franz Kafka – Transformation)
Admission 150 CZK in advance / 200 CZK at the door

Debate on Kafka with Czech philosophers for school groups and teachers
20 March | 9am-12:20pm | A.4 Didaktikon
Debate on contemporary issues in philosophy with Professor Miroslav Petříček and Dr. Matěj Kral from the Faculty of Arts of Charles University. The debate will be followed by thematic workshops focusing on Kafka's legacy. Registration for this programme is available via the noona booking system.
Admission: free

HYB4 Čítárna: Live podcast on the topic What about Kafka today? 
20 March | 7pm-9pm | C.0 Čítárna
Kafka died a hundred years ago. And because his work didn't burn in Max Brod's stove, we're still reading it today. Can Kafka still spark our enthusiasm? Or depression? A live recording of the Radio Wave Lit podcast with Honza Dlouhy, Eva Soukeníková and their guests. 
Admission: free 

HYB4 Theatre: Kafka has left the building | Czech-German Cabaret
20 March | 8:30pm-10pm | E.0 Hall
The documentary-fictional Prague performance-cabaret Das Thema – That Theme "stages" Kafka a hundred years after his death in an unbiased and personal way. In a maze of clichés and anniversary celebrations, they ask what is left of Kafka today. They explore the intersection between the writer's life and work and the commercialisation of both. This theme leads the audience to reflect on their own view of Kafka. So let's celebrate! Kafka lived and wrote in bilingual Prague. The production is therefore bilingual.
Admission: 200 CZK in advance / 250 CZK at the door

Workshop Playing Kafka
21 March | 5pm-6:30pm | A.4 Didaktikon
What is the uniqueness of Franz Kafka's fictional worlds? The video game Playing Kafka allows you to virtually immerse yourself in the mysterious world of his novel. By interacting with the game world, engaging in dialogues with characters and interactive puzzles, players embark on a Kafkaesque journey. The workshop is led by Filip Komberec. 
Admission: 100 CZK 

Panel discussion: Kafka and languages
21 March | 6:30pm-7:30pm | C.0 Čítárna
An interdisciplinary discussion of scholars from across the faculties of Charles University focusing on Franz Kafka in relation to one of the defining features of the multicultural Prague of the time – multilingualism. Organized by the Library of Languages.  
Admission: free

HYB4 Music: KAFK by Marold Langer-Philippsen + Lotus Wash
21 March | 7:30pm-11pm | E.0 Hall
An auditory journey of Marold Langer-Philippsen (DE) in the footsteps of Kafka with the technical means of his time – radio, telephone, speech, typewriter and newspaper. The radio and media artist, performer and scenic artist is originally from Munich and lives between Berlin and Bratislava. David Herzig (Lotus Wash) is one of the leading underground producers of the Czech electronic scene. His music represents spontaneous communication between man and machine. 
Admission: 100 CZK in advance / 150 CZK at the door.

HYB4 Circular Workshop: Insect hotel
22 March | 4:30pm-7:30pm | Cirkulární dílna
An insect hotel is a refuge for various insects, providing them with food, shelter and a place to breed. This workshop is suitable for children and adults interested in nature and ecology. Visitors will learn how to create an insect hotel using recycled materials such as wood, straw, cardboard, cans or bottles. The workshop is part of the Franz Kafka Week programme at the Hybernská Campus (Kafkus) and refers to the themes of the short story "The Metamorphosis". 
Admission: 400 CZK
Capacity: 6 people

Workshop Playing Kafka
22 March | 5pm-6:30pm | A.4 Didaktikon
What is the uniqueness of Franz Kafka's fictional worlds? The video game Playing Kafka allows you to virtually immerse yourself in the mysterious world of his novel. By interacting with the game world, engaging in dialogues with characters and interactive puzzles, players embark on a Kafkaesque journey.
Admission: 100 CZK 

Clemens Dirmhirn, Dr.: Average and collective. On Kafka’s ‚Community of rogues‘
22. 3. | 5pm–6:30pm | A.4 Didaktikon
Clemens Dirmhirn presents a close reading of Kafkas short prose Community of rogues and points out some main features of his intertextual poetics of ‚re-writing‘. The presentation will be followed by an informal discussion with the moderator and participants. Clemens Dirmhirn studied German philology and African studies in Vienna, Paris and Berlin. His book on Kafka’s short prose and community discourses has recently been published. Currently he is working on the digital edition of Max Brod’s diaries. The lecture will be held in English without translation.
Admission: free

Pub Quiz: Beer with Kafka
22 March | 6:30pm-7:30pm | C.0 Čítárna
Who was Franz Kafka? A writer, a philosopher, but also a Jew, a German and a Prague resident. Come learn more about his multilingual identity and experience Prague in the first half of the 20th century. The event is held in Czech or Slovak only. 
Capacity: 6 teams of 5-6 people. Register in advance.
Organized by Fachschaft Germanistik Prag

HYB4 Čítárna: Kafka's Dream collective performance
23 March | 6pm-11pm | E.0 Hall and other venues
The week-long programme entitled "Kafkus Hybernská" will end by a collective performance that will transform the courtyards and cellars of the Kampus into bizarre scenes from the works of Franz Kafka for several hours. There will be reading, typing, insurance, dancing, starving and music making. We're interested in Kafka the sly, Kafka the green, Kafka the funny and Kafka the dark, Kafka the lovelorn. The main theme is a dream and the goal: an ocean voyage!
Admission: voluntary

Galerie

No items found.

Dostávejte aktuality v e-mailu

Zaregistrujte se k našemu newsletteru a získávejte pravidelný přehled o akcích v Kampusu Hybernská.
Děkujeme za přihlášení k odběru newsletteru.
Nastala nějaká chyba. Zkuste prosím znova. Při opakujících se obtížích nás prosím kontaktujte.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.